Δευτέρα 22 Ιουνίου 2009

Οι διαδικασίες εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στα σπίτια

Απο την εφημερίδα ΚΟΣΜΟΣ

Τη δυνατότητα να γίνουν παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας έχουν πλέον όλοι οι ιδιώτες, μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου που απλουστεύει τη διαδικασία εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων μικρής ισχύος στις στέγες των κατοικιών.


Με αυτόν τον τρόπο οι καταναλωτές μπορούν να πουλούν ρεύμα στη ΔΕΗ, κερδίζοντας σε ετήσια βάση ως και 5.000 ευρώ, χωρίς να πληρώνουν το ρεύμα που οι ίδιοι καταναλώνουν. Αναλυτικότερα, με βάση τον τελευταίο νόμο, παρέχεται στους ιδιώτες σταθερή τιμή πώλησης της παραγόμενης ενέργειας που φθάνει στα 0,55 ευρώ ανά kwh για μια 25ετία ανά εγκατάσταση, αναπροσαρμοζόμενη στο 25% του δείκτη τιμών καταναλωτή ή στο 140% της μέσης οριακής τιμής του συστήματος.

Για την ηλεκτρική ενέργεια που διοχετεύεται στο δίκτυο γίνεται λογιστικός συμψηφισμός από τη ΔΕΗ με το κόστος της ενέργειας που καταναλώνεται για τις ανάγκες του κυρίου του φωτοβολταϊκού. Οι διαδικασίες για τον πολίτη- παραγωγό- καταναλωτή είναι απλές και γρήγορες μέσω των τοπικών υπηρεσιών της ΔΕΗ, ενώ δεν απαιτείται καμία αδειοδότηση από τα υπουργεία Ανάπτυξης και ΥΠΕΧΩΔΕ, παρά μόνο έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας. Επιπλέον δεν υπάρχει καμία φορολογική ή ασφαλιστική υποχρέωση, όπως άνοιγμα βιβλίων έναρξης εργασιών, έκδοση τιμολογίων, ασφάλιση, ΚΒΣ, ΦΠΑ ή φορολογία εισοδήματος.

Το πρόγραμμα αφορά συστήματα ως 10 kWp στο δώμα ή στη στέγη κτιρίου που χρησιμοποιείται για κατοικία ή στέγαση πολύ μικρών επιχειρήσεων. Καλύπτει όλη την επικράτεια με εξαίρεση τα μη διασυνδεδεμένα με το ηπειρωτικό σύστημα της χώρας νησιά. Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες και φυσικά ή νομικά πρόσωπα επιτηδευματίες που κατατάσσονται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, τα οποία έχουν στην κατοχή τους τον χώρο στον οποίον εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα. Για την περίπτωση φωτοβολταϊκού συστήματος σε κοινόχρηστο χώρο του κτιρίου, επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός και μόνο συστήματος.

Επιπλέον όταν το ακίνητο στο οποίο εγκαθίσταται το σύστημα χρησιμοποιείται για κατοικία, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί μέρος των θερμικών αναγκών του ακινήτου για ζεστό νερό χρήσης να καλύπτεται με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (π.χ., ηλιοθερμικά, ηλιακοί θερμοσίφωνες). Η ικανοποίηση των θερμικών αναγκών του κτιρίου (θέρμανση- ψύξη και ζεστό νερό χρήσης) είναι εξίσου σημαντικές και θα πρέπει ο καθένας να το συνυπολογίσει στο πλαίσιο και της ενεργειακής κατάταξης του κτιρίου που θα επηρεάσει την αξία του. Η μέτρηση του ρεύματος που παράγεται και καταναλώνεται γίνεται από ένα νέο ρολόι με διπλό μετρητή.

Το κόστος για το ρολόι βαρύνει τον παραγωγό, όπως συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ. Αλλωστε το κόστος σύνδεσης στις περισσότερες περιπτώσεις δεν ξεπερνά τα 500 ευρώ και άρα είναι πολύ μικρό σε σχέση με το κόστος εγκατάστασης του συστήματος. Ολα τα κόστη συμπεριλαμβάνονται στο λεγόμενο κόστος ανά εγκατεστημένο kW, που είναι περίπου τα 5.000 ευρώ ανά kW, και με καλή έρευνα αγοράς μπορεί να περιοριστεί στα 4.000 ευρώ ανά kW. Το μόνο κόστος που δεν περιλαμβάνεται στα παραπάνω είναι το πιθανό κόστος για την ασφάλιση του εξοπλισμού από δολιοφθορά.

Πρέπει να σημειώσουμε ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων ο εξοπλισμός καλύπτεται με εγγύηση μεγαλύτερη των δέκα ετών. Σε έναν συνηθισμένο τύπο ταράτσας 100 τ.μ. μπορεί να εγκατασταθεί άνετα ένα σύστημα 5-7 kW τεχνολογίας, π.χ., πολυκρυσταλλικού πυριτίου ή λιγότερο άνετα ένα ίδιας ισχύος τεχνολογίας thin film. Το κόστος μπορεί να περιοριστεί κάτω από τα 25.000- 35.000 ευρώ και η απόσβεση συναρτάται με την τιμή αποζημίωσης της παραγόμενης μονάδας ενέργειας (0,55 ευρώ/ kWh) και την παραγόμενη ενέργεια (1 kW παράγει κατά μ.ό. 1.300 kWh/ ετησίως). Παράλληλα η απαιτούμενη ενέργεια για την κατανάλωση ενός νοικοκυριού είναι 5.000-7000 kwh/ ετησίως, που κοστίζει 0,12 ευρώ/ kwh και αντιστοιχεί σε παραγόμενη ενέργεια 5-7 kw από το σύστημα.

Hellenic business

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου