Σάββατο 20 Ιουνίου 2009

Νομική Ομάδα Υποστήριξης Πολιτών: 7 χρόνια, 500 υποθέσεις για το περιβάλλονΑπο την WWF

Αγαπητοί μας υποστηρικτές,

Η νομική ομάδα υποστήριξης πολιτών του WWF Ελλάς, συμπληρώνει φέτος επτά χρόνια από την έναρξη της λειτουργίας της. Μέσα σε αυτό το διάστημα χειρίστηκε 500 υποθέσεις, παρέχοντας ουσιαστική βοήθεια σε πολίτες προκειμένου να αντιμετωπίσουν περιπτώσεις υποβάθμισης του περιβάλλοντος σε ολόκληρη την Ελλάδα. Σκοπός της Νομικής Ομάδας είναι να συμβάλει στην ενδυνάμωση της περιβαλλοντικής κοινωνίας πολιτών, μέσα από την παροχή αξιόπιστης νομικής και επιστημονικής στήριξης.

Τα συμπεράσματα των επτά χρόνων συντονισμένης προσπάθειας καταγγελλόντων και νομικής ομάδας, όπως παρουσιάζονται στην επετειακή έκδοση, είναι αρκετά αισιόδοξα για την περιβαλλοντική δράση των πολιτών.

Διαπιστώνεται ότι από τη συνεργασία πολιτών, εθελοντών, διοίκησης προκύπτουν σημαντικά έμμεσα και μακροπρόθεσμα οφέλη στην όλη προσπάθεια περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της παρεμβατικής δυνατότητας μιας κοινωνίας ενεργών πολιτών που πλέον δεν περιορίζεται στη μετάθεση της ευθύνης σε άλλους, αλλά είναι έτοιμη να αναλάβει δράση για την αναχαίτιση της υποβάθμισης του περιβάλλοντος.

Ελπίζοντας ότι θα σας φανεί ενδιαφέρουσα και χρήσιμη, είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία και συνεργασία.

Με εκτίμηση

Φωτεινή Βρεττού

Βοηθός Συλλογικών Δράσεων & Προγράμματος Νησιωτικών Υγροτόπων

WWF Ελλάς

Φιλελλήνων 26

105 58 Αθήνα

Τηλ: 210 3314893

Φαξ: 210 3247578

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου