Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Με αφορμή την κοινωνική διαβούλευση στο Στόμιο Οι Οικολόγοι Πράσινοι πιστεύουν ότι οι ιχθυοκαλλιέργειες είναι μια δραστηριότητα που έχει περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις που η διάστασή τους εξαρτάται κατά πολύ από την χωροθέτησή τους αλλά και την ύπαρξη ή όχι μηχανισμών ελέγχων για τη συμμόρφωση των πρακτικών που ακολουθούνται με τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Υπάρχουν επιπτώσεις κυρίως στον βυθό και - εφόσον υπάρχουν - στα λειβάδια Ποσειδωνίας, κάτω και γύρω από τις ιχθυοκαλλιέργειες, με τον σχηματισμό ιζημάτων, λόγω της περίσσειας των τροφών που επικάθονται στον βυθό, αλλά και κάλυψης του από τους πλαστικούς σάκους, αν πετάγονται απερίσκεπτα στη θάλασσα. Οι επιπτώσεις αυξάνονται αν δεν τηρούνται με αυστηρότητα οι περιβαλλοντικοί όροι, δεν είναι εκπαιδευμένο κατάλληλα το προσωπικό που ασχολείται, δεν μετακινούνται οι κλωβοί, όπως προβλέπεται, ή επιλέγονται εντατικές και υπερεντατικές μορφές και δεν έχει γίνει σωστή χωροθέτηση.
Συγκεκριμένα στη περιοχή που βρίσκεται μεταξύ του Στομίου και των Νέων Πόρων έχει χωροθετηθεί από την σχετική ΚΥΑ να μπορούν να γίνουν, σε όλο το μήκος της παράλιας ζώνης, οστρακοκαλλιέργειες. Οι Οικολόγοι Πράσινοι δεν είναι αντίθετοι στις οστρακοκαλλιέργειες. Στη περιοχή όμως του Δέλτα Πηνειού δεν έχουν ληφθεί υπόψη ότι υπάρχουν χώροι θαλάσσιας αναψυχής και προστατευόμενη περιοχή που ανήκει στο δίκτυο Φύση 2000. Στο χάρτη που συνοδεύει την ΚΥΑ δεν αναφέρεται η περιοχή του δικτύου Φύση 2000 με την ονομασία Δέλτα Πηνειού. Έτσι πιστεύουμε ότι θα πρέπει να γίνει χωροθέτηση των οστρακοκαλλιεργειών έτσι ώστε να μην δημιουργείτε πρόβλημα σε άλλες χρήσεις.
Το θέμα του χωροταξικού σχεδιασμού για τις υδατοκαλλιέργειες είναι ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένων των προβλημάτων που δημιουργούνται τόσο από το ίδιο το μοντέλο οργάνωσης των ιχθυοκαλλιεργειών που ακολουθείται σήμερα και την ραγδαία ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του κλάδου όσο και από την ελλειπή και αποσπασματική παρούσα νομοθεσία, που περιλαμβάνει μεν κάποια κριτήρια για τη χωροθέτηση των μονάδων αλλά βασίζεται μέχρι σήμερα στη σημειακή χωροθέτηση υποκείμενη σε πολλαπλές ερμηνείες. Σε αυτή τη βάση, είναι θετική η πρόθεση εκ μέρους του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τη θέσπιση ολοκληρωμένου χωροταξικού σχεδιασμού για τον κλάδο.
Θα πρέπει, επίσης, να αναγνωριστεί ότι το πόνημα είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο, δεδομένου ότι υπάρχει μεγάλη σύγκρουση χρήσεων μεταξύ της υδατοκαλλιέργειας, της παράκτιας αλιείας, του τουρισμού, οικιστικής χρήσης αλλά και της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, κατά συνέπεια, όπως είναι αναμενόμενο, υπάρχουν σημαντικές αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες και ορισμένους συλλόγους πολιτών. Στην περίπτωση αυτή είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη, εφόσον αξιολογηθούν, τόσο οι επιστημονικές, τεχνοκρατικές απόψεις-που όμως σε πολλές περιπτώσεις είναι αντικρουόμενες -, όσο και οι κατά τόπους επισημάνσεις πολιτών και φορέων, μέσα όμως από μία ξεκάθαρη πολιτική δέσμευση για τις προτεραιότητες στην αξιοποίηση των θαλάσσιων πόρων. 

Ειδικότερα για την ΠΕ Λάρισας προβλέπεται η δημιουργία Περιοχής Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Α.Υ.) για Οστρακοκαλλιέργεια στην περιοχή «Στόμιο» (Κατηγορία Β: ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ).
 • Παρ’ όλο που οι οστρακοκαλλιέργειες δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον στον ίδιο βαθμό με τις εντατικές ιχθυοκαλλιέργειες, θα πρέπει να δοθεί μεγάλη σημασία στο να αποφευχθεί η υπερσυγκέντρωση μονάδων καθώς η μεγάλη πυκνότητα επηρεάζει αρνητικά την κίνηση των θαλάσσιων μαζών που είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη των οστράκων και προκαλεί συσσώρευση υλικού στον πυθμένα της; θάλασσας και υποβάθμιση του.
 • Όχι υδατοκαλλιέργειες/οστρακοκαλλιέργειες πάνω από θαλάσσια λιβάδια Ποσειδωνίας και άλλα προστατευόμενα ενδιαιτήματα
 • Καθολική υποχρέωση αποκατάστασης του περιβάλλοντος και του χώρου, αποφυγή συσσώρευσης υπολειμμάτων (σχοινιών, βαρελιών κτλ.) στην παραλία
 • Δημιουργία αποτελεσματικών εποπτικών και ελεγκτικών μηχανισμών της περιφέρειας.
 • Συμμετοχή της αυτοδιοίκησης σε όλες τις διαδικασίες.

  Η ΚΥΑ για το χωροταξικό των υδατοκαλλιεργειών εκδόθηκε αιφνιδιαστικά στις 4/11/2011.
  (Για το ιστορικό:
  Η εν λόγω ΚΥΑ βρίθει παρανομιών και παραβιάσεων της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας γι’ αυτό και έγινε και επερώτηση Τρεμόπουλου στο Ευρωκοινοβούλιο:
  (http://www.ecogreens-gr.org/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2776:2011-11-28-10-52-57&catid=73:auroparlnews)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου