Σάββατο 1 Μαΐου 2010

Αειφόρος ανάπτυξη: είναι εφικτή;

Στη Δουκέρνη ο Δήμος και το European Sustainable Cities & Towns (ESCT) διοργανώνουν το 6ο συνέδριο αειφορικών πόλεων, 19-21 Μαϊου 2010.Στο συνέδριο αυτό θα διερευνηθεί με πιο τρόπο η αειφόρος ανάπτυξη μπορεί να βοηθήσει την Τοπική Αυτοδιοίκηση ώστε να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες οικονομικές, κοινωνικές και κλιματικές προκλήσεις στα πλαίσια της σημερινής κρίσης. Στο συνέδριο θα διερευνηθούν οι βασικές αλλαγές που χρειάζεται το πολιτικό μας σύστημα καθώς και με πιο τρόπο τρόπο οι διαφορετικοί τομείς μπορούν να συνεργαστούν ώστε να προωθηθεί η Αειφόρος ανάπτυξη στην Ευρώπη.
Το συνέδριο αυτό είναι η επόμενη μεγάλη συνάντηση στην Ευρώπη για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος μετά την Κοπεγχάγη 2009 (COP-15). Το συνέδριο της Δουνκέρνης το 2010 θα μεταφέρει ένα πολιτικό μήνυμα προς την Ευρώπη και τον κόσμο για το κλίμα και την ευρύτερη τοπική ατζέντα για την αειφορία. Επίσης είναι η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή εκδήλωση αφιερωμένη στην τοπική Αειφόρο Ανάπτυξη μετά τις διασκέψεις του Aalborg το 1994, της Λισαβόνας το 1996, Αννόβερο 2000, η Aalborg 2004 και της Σεβίλλης το 2007. Θα λάβουν μέρος περισσότεροι από 1500 τοπικοί άρχοντες από όλη την Ευρώπη, εκπρόσωποι ευρωπαϊκών και εθνικών δικτύων των τοπικών κυβερνήσεων, εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, εκπρόσωποι των επιχειρήσεων, εκπρόσωποι των ΜΚΟ και ερευνητικά ιδρύματα.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.dunkerque2010.org

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου