Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2014

Οι αγρότες αγωνίζονται για την επιβίωσή τους ακριβώς επειδή απέτυχε η αγροτική πολιτική.


Η αγροτιά  και η κτηνοτροφία δεν είναι βιοτεχνία ... σύμφωνα με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο.

 
Μια παραγωγική τάξη, η αγροτική, έχει καταρρεύσει και αγωνίζεται για άλλη μια φορά για την επιβίωσή της, ακριβώς επειδή απέτυχε η αγροτική πολιτική της συγκυβέρνησης ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ. Απέτυχε, διότι δε μπόρεσε να :
  
-προσφέρει ένα αξιόπιστο ΟΣΔΕ, βασικό εργαλείο άσκησης της αγροτικής πολιτικής,
-ολοκληρώσει τους δασικούς χάρτες  και ορίσει τους μόνιμους βοσκοτόπους για τη κτηνοτροφία,
-θέσει αξιόπιστες βάσεις των γεωχωρικών δεδομένων για τα αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα.
-δημιουργήσει Αγροτικό Επιμελητήριο με σαφές θεσμικό πλαίσιο για την Πράσινη αγροτική επιχειρηματικότητα και τους Νέους γεωργούς,
-ολοκληρώσει έγκαιρα τις εγκρίσεις των Σχεδίων βελτίωσης και δεν έχει προσφέρει ακόμη χρηματοδοτικά εργαλεία και εγγυήσεις  για 7.600 Επενδυτικά Σχέδια σε αντίθεση με τις ταχύτατες διαδικασίες που ισχύουν σε άλλους κλάδους της οικονομίας.
Να θεσπίσει ένα απλοποιημένο και δίκαιο φορολογικό σύστημα προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες των αγροτών και κτηνοτρόφων.
Το να είναι κάποιος επαγγελματίας αγρότης και ειδικότερα Νέος γεωργός στη χώρα σήμερα είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση, με πολλές κοινωνικές - οικολογικές παραμέτρους που κι αυτή η κυβέρνηση αγνοεί, με επικίνδυνες συνέπειες για την παραγωγική μας βάση. 
Η Γεωργική έρευνα δεν έχει καμία κοινωνική ανταποδοτικότητα, οι καλές γεωργικές πρακτικές είναι ανύπαρκτες αφού δεν υπάρχουν αγροτικά σχολεία και δομές να τις διοχετεύσουν στους νεότερους. Η προβληματική επιβίωση των Νέων γεωργών, δίχως την παραμικρή Επιμελητηριακή, Τεχνική και χρηματοδοτική υποστήριξη συνδέεται με τα διαρθρωτικά και δομικά προβλήματα της Ελληνικής Γεωργίας. Μια κατάσταση προβληματική, που η πολιτική εκμετάλλευση από την όποια πολιτική δύναμη, δεν προσφέρει καμιά λύση.
Οι Οικολόγοι Πράσινοι Λάρισας στηρίζουμε τα αιτήματα των αγροτών, για ισότιμη πρόσβαση τους σε πόρους, γνώσεις ,τεχνικές συμβουλές και εγγυήσεις, ώστε να επιβιώσουν οικονομικά σε εποχή κρίσης. Εκτιμούμε ότι το κλείσιμο των εθνικών οδών δεν επιλύει κανένα πρόβλημα, απλά τα μεταφέρει σε άλλους κλάδους που εξ ίσου απειλούνται με κατάρρευση. Η κοινωνική ένταση, από πρακτικές που η μια κοινωνική ομάδα στρέφεται εναντίον άλλων, δεν οδηγεί πουθενά.
Λέμε, λοιπόν, ΟΧΙ:
-της προβληματικής επιβίωσης των αγροτών
-της κοροϊδίας όλων των κυβερνήσεων
- του ξεπερασμένου υφιστάμενου αγροτικού μοντέλου
- των πελατειακών σχέσεων και της διαφθοράς.
Λέμε ένα μεγάλο ΝΑΙ ΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ:
- της Ποιοτικής γεωργίας
- των Δικτύων παραγωγών καταναλωτών για απευθείας διακίνηση προϊόντων
- της Στήριξης των πληθυσμών της υπαίθρου
- των νέων μορφών δράσης που ενώνουν και δε διχάζουν την κοινωνία
-της Ενίσχυσης των νέων συνεργατικών οργανώσεων που διαθέτουν επιχειρησιακό σχέδιο, από την παραγωγή του προϊόντος μέχρι την τυποποίηση και προώθησή του
-της Ενημέρωσης των αγροτών για νέους τύπους καλλιεργειών αλλά και για τάσεις που επικρατούν στις Διεθνείς αγορές
 -της Παραχώρησης ή και συμβολικής μίσθωσης, προς εκμετάλλευση αξιοποιήσιμης Δημόσιας Γης συνοδευμένη με κίνητρα.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι Λάρισας θεωρούν ταυτόχρονα επείγουσα τη συνάντηση δημοκρατικά εκλεγμένων οργάνων, που εκπροσωπούν τη γεωργική βάση, με αρμόδια κυβερνητικά στελέχη, με κύριο στόχο τις αμοιβαίες δεσμεύσεις για τη δημιουργία ενός μικτού Παρατηρητηρίου καλής εκτέλεσης των αμοιβαίων συμφωνιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου