Κυριακή 29 Απριλίου 2012

Συνάντηση με το Δήμαρχο Λαρισαίων και Αντιδήμαρχο Κοινωνικών Πολιτικών, Αθλητισμού και Νεολαίας Προτάσεις για Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία


  

Αντιπροσωπεία των υποψηφίων βουλευτών των Οικολόγων Πράσινων Λάρισας αποτελούμενη από τον Κώστα Κούτσικο, Κώστα Βουρονίκο και την Κατερίνα Γεροστέργιου επισκέφθηκαν τον Δήμαρχο Λαρισαίων κ. Κωνσταντινο Τζανακουλη και τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικών Πολιτικών, Αθλητισμού και Νεολαίας Μπαρμπούτη Σπυρίδωνα και συζήτησαν και ενημερώθηκαν για θέματα που απασχολούν το Δήμο.
Η Αντιπροσωπεία των υποψηφίων βουλευτών των Οικολόγων Πράσινων Λάρισας βρίσκει θετικές τις ενέργειες του κοινωνικού παντοπωλείο και των αστικών λαχανόκηπων. Επίσης δήλωσαν ότι απέναντι στις νεοφιλελεύθερες συνταγές, στηρίζουμε μια βιώσιμη πράσινη επιχειρηματικότητα, υπεύθυνη κοινωνικά και περιβαλλοντικά, με επίκεντρο μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και τον κοινωνικό τομέα της οικονομίας. Έχουμε στο κέντρο των προτάσεων μας τη δημιουργία μιας ισχυρής Οικονομίας των Πολιτών, της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Οι πρωτοβουλίες της συμβάλλουν στη δημιουργία πλούτου διαφορετικού από το χρηματικό, είναι παραγωγοί κοινωνικών δεσμών, αλληλεγγύης, εγγυητές για την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών, την ίδια στιγμή που δημιουργούν συλλογικά αγαθά και υπηρεσίες.

Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ πιστεύουμε ότι πρέπει να ενδυναμωθούν στην ελληνική κοινωνία:

  • Τα εμφανιζόμενα μικτά δίκτυα καταναλωτικών και παραγωγικών συνεταιρισμών
  • Τα ανταλλακτικά δίκτυα, οι οργανώσεις αλληλεγγύης, οι ηθικές τράπεζες και οι τράπεζες ανταλλαγής χρόνου εργασίας
  • Οι εναλλακτικοί πιστωτικοί συνεταιρισμοί
  • Τοπικά δίκτυα εξωχρηματικών ανταλλαγών

Δεν ζητάμε από την πολιτεία να «οργανώσει» τους πολίτες «από τα πάνω», μπορεί όμως και πρέπει να προχωρήσει σε ένα πιο ουσιαστικό θεσμικό πλαίσιο που θα προσφέρει πραγματικά κίνητρα και ευκαιρίες και θα τολμάει μία στρατηγική ανάπτυξης του λεγόμενου τρίτου τομέα:

  • Θεσμοθετώντας θαρραλέα κίνητρα για την σύσταση κοινωνικών επιχειρήσεων και ιδίως σε τομείς που η χώρα μας χρειάζεται εναλλακτικούς τρόπους κάλυψης των αναγκών της (π.χ. αγροτική οικονομία, ανακύκλωση, φροντίδα ηλικιωμένων, κλπ.), όπως π.χ. η ανάπτυξη κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων και προσαρμογή των πολιτικών και προγραμμάτων απασχόλησης στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της εργασίας και της δημιουργίας κοινωνικών εταιριών,
  • Κατοχυρώνοντας θεσμικά και ασφαλιστικά την εθελοντική εργασία, και
  • Διαθέτοντας τους κοινοτικούς και εθνικούς πόρους που προορίζονται για την Κοινωνία των Πολιτών στην πραγματική κοινωνική οικονομία, με όρους διαφάνειας και αξιοκρατίας, παράγοντας κοινωνικό κεφάλαιο και επενδύοντας στο μέλλον της χώρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου