Σάββατο 17 Απριλίου 2010

Η ισχύς εν τη ενώσει

Η MOm μαζί με το WWF Ελλάς, την Greenpeace, τον Αρχέλωνα, το δίκτυο Μεσόγειος SOS, το Ινστιτούτο Κητολογικών Ερευνών Πέλαγος, αλλά και τη Συνομοσπονδία Αλιέων Ελλάδος ένωσαν τις δυνάμεις τους για να πετύχουν τον περιορισμό των καταστροφικών συνεπειών της βιντζότρατας.

Η μέθοδος αυτή στηρίζεται στη χρήση ενός συρόμενου αλιευτικού εργαλείου, ένα σάκο τράτας που σύρεται με βίντσι από σκάφος δεμένο στην ακτή. Η βιντζότρατα ψαρεύει πάνω από τα λιβάδια της ποσειδωνίας (προστατευμένοι οικότοποι, θεμελιώδους σημασίας για την υγεία και την παραγωγικότητα των θαλάσσιων οικοσυστημάτων της Μεσογείου), απειλώντας τα άμεσα. Συνήθως έχει μεγάλεις απορρίψεις νεαρών θαλάσσιων ειδών (γόννους) με σοβαρές επιπτώσεις στους ιχθυοπληθυσμούς, οι οποίοι δεν μπορούν να ανανεωθούν μ'αυτό τον τρόπο.

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις μαζί με τους παράκτιους αλιείς ζητούν από την πολιτεία να εφαρμόσει χωρίς παρεκκλίσεις τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Αλιείας στη χώρα μας. Η πάγια απαίτησή τους θα έπρεπε να έχει εφαρμοστεί από το 2006 ήδη, αλλά από τότε η Ελλάδα ζητάει από την Ε.Ε. συνεχείς παρατάσεις στη χρήση βιντζότρατας, εξυπηρετώντας μόνο περίπου 330 σκάφη που τη χρησιμοποιούν. Το 2010 είναι αφιερωμένο στην προστασία της βιοποικιλότητας. Άρα θα πρέπει οι αρμόδιες αρχές επιτέλους να αντιληφθούν το μέγεθος της ζημιάς που συντελείται και να πάψουν οριστικά τη χρήση της βιντζότρατας στις ελληνικές θάλασσες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου