Σάββατο 13 Μαρτίου 2010

Αλόγιστη η διαχείριση των υδάτων στην Ελλάδα

Απο το econews.gr

Το Ινστιτούτο Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) και ο Σύνδεσμος Γεωλόγων Μελετητών Ελλάδας (ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.), επισημαίνουν ότι είναι δραματικό το πρόβλημα της διαχείρισης των υδάτων στην Ελλάδα, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Έθνος».


«Ανησυχητικοί είναι οι δείκτες ποσοτικής και ποιοτικής υποβάθμισης των υδάτων τα τελευταία 20 χρόνια», τόνισε ο αντιπρόεδρος του ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε., Δημήτριος Αργυρίου.

«Σήμερα στη χώρα μας λειτουργούν πάνω από 200.000 γεωτρήσεις και σε πολλές περιοχές πλέον φθάνουν σε βάθη πάνω από 400 μέτρα. Συνεπακόλουθη είναι η όλο και αυξανόμενη υφαλμύρινση των υδροφόρων οριζόντων, ενώ εξαιτίας της ανεξέλεγκτης χρήσης λιπασμάτων έχει αυξηθεί η νιτρορύπανση ακόμη και σε περιοχές που πριν από 10 χρόνια δεν είχαν έντονο πρόβλημα. Για παράδειγμα, στα δυτικά παράλια της Πελοποννήσου, στα πεδινά της Θράκης, της Κρήτης κ.ά.».

Στην Ελλάδα το 80% των υδατικών αναγκών καλύπτεται από την εκμετάλλευση των υπόγειων νερών.

Η Οδηγία Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα ύδατα, είτε δεν εφαρμόζεται είτε η εφαρμογή της γίνεται με μηχανιστική αντιγραφή των δεδομένων των υδρογεωλογικών συνθηκών της Βορειοδυτικής Ευρώπης, που είναι εντελώς διαφορετικά από αυτά της χώρας μας.

Στη Γερμανία και στο Βέλγιο, το μεγαλύτερο ποσοστό των αξιοποιήσιμων υδατικών πόρων, αποτελούν τα επιφανειακά ύδατα των ποταμών.

Στην Ελλάδα, τα υπόγεια νερά αποτελούν σχεδόν το 80% των αξιοποιήσιμων υδατικών πόρων.

Ο κ. Αργυρίου πρόσθεσε ότι «αποτελεί σύνηθες φαινόμενο οι υπηρεσίες υδάτων των Περιφερειών, οι οποίες είναι αρμόδιες για την έκδοση αδειών υδρογεωτρήσεων, να μη διαθέτουν επιστημονικό δυναμικό γεωλόγων, με συνέπεια την αδυναμία ελέγχου μελετών. Για παράδειγμα, στον Νομό Αρκαδίας οι εκθέσεις άδειας εκτέλεσης έργου υδροληψίας συντάσσονται από γεωπόνους και γίνονται αποδεκτές από τις υπηρεσίες».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου