Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2009

Η συνέντευξη τύπου της Μαρίας Βασιλάκου

Επιγραμματικά κάποιες προτάσεις για την οικονομία.
 • Η παγκόσμια οικονομική και οικολογική κρίση επιβάλουν τη στροφή οικονομίας στην πράσινη βιώσιμη ανάπτυξη. Η οικονομία πρέπει να επιδιώκει την επίτευξη στόχων που έχουν βιωσιμότητα στον χρόνο και εξυπηρετούν ταυτόχρονα τις ανάγκες της κοινωνίας και την υποχρέωση διατήρησης της φύσης και των φυσικών πόρων, αντί να επιδιώκει αποκλειστικά βραχυπρόθεσμα κέρδη.
 • Το βάρος θα πρέπει να δοθεί στην αποκέντρωση της οικονομίας με στόχο στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, σε αντίθεση με το μοντέλο ανάπτυξης που προωθείται τις τελευταίες δεκαετίες από μεγάλα τραστ. Πράσινη οικονομία σημαίνει επενδύσεις και προγράμματα επιδοτήσεων σε μικρές τοπικές επιχειρήσεις που θα καλύπτουν τις ανάγκες της περιοχής τους και θα προσφέρουν θέσεις απασχόλησης.
 • Η στροφή στη πράσινη οικονομία θα σήμαινε για την Ελλάδα τουλάχιστον 100.000 θέσεων εργασίας μέσα στην επόμενη 10ετία.
 • Τα αναπτυξιακά πακέτα για την αντιμετώπιση της κρίσης θα πρέπει να έχουν κύριο μέλημα την ανάπτυξη παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές καθώς και κίνητρα για την μόνωση των κτιριακών εγκαταστάσεων. Ο δημόσιος τομέας θα πρέπει να δίνει το καλό παράδειγμα κατασκευάζοντας τα κτίρια του με πρωτοποριακά οικολογικούς κανόνες, ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων χωρών.
 • Ειδικά στην Θεσσαλία χρειάζεται επιπλέον μέριμνα για την στροφή στην βιώσιμη γεωργία.
Βιώσιμη Γεωργία

Το κυρίαρχο μοντέλο βιομηχανικής και εντατικής γεωργίας και κτηνοτροφίας δεν είναι βιώσιμο και μάλιστα στην εποχή της κλιματικής αλλαγής. Εξαντλεί φυσικούς πόρους, ρυπαίνει και επιβαρύνει το έδαφος, τον αέρα και το νερό, σπαταλά ενέργεια και υδάτινους πόρους, απειλεί είδη και τη βιοποικιλότητα, επιβαρύνει την υγεία των καταναλωτών, απαξιώνει τη μικρή παραγωγή και τις τοπικές κοινότητες, συνοδεύεται από κακομεταχείριση ζώων, υπονομεύει την παραγωγική ικανότητα χωρών σαν τη δική μας.
Ζητάμε, λοιπόν, μια νέα κατεύθυνση της γεωργίας:
 • Να ενισχυθεί η βιολογική γεωργία, να δοθούν οι επιδοτήσεις στους βιοκαλλιεργητές, να βγει νέο μεγάλο πρόγραμμα επιδοτήσεων, να ιδρυθεί Συμβούλιο Βιολογικής Γεωργίας, να μπουν τα βιολογικά προϊόντα στα σχολεία και τα νοσοκομεία.
 • Να ενισχυθούν οι τοπικές μικρές οικοτεχνίες και οι αγροτουριστικές μονάδες, με ένταξή τους σε προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης και απλούστευση των διαδικασιών έκδοσης άδειας αλλά και δεσμευτική χρησιμοποίηση τροφίμων από την περιοχή, ώστε να παίζουν έναν ευρύτερο αναπτυξιακό ρόλο.
 • Να δοθούν κίνητρα και προβολή ώστε -στο ίδιο με το παραπάνω πλαίσιο- και στις μεγάλες μονάδες τουρισμού να χρησιμοποιούνται οι τοπικοί παραγωγικοί πόροι.
 • Να συμπεριλαμβάνονται στις εμπορικές διαπραγματεύσεις περιβαλλοντικές και κοινωνικές προϋποθέσεις για την πρόσβαση στην αγορά και να ενισχυθεί η λογική του δίκαιου εμπορίου, ώστε οι παραγωγοί να παίρνουν μια τιμή στα προϊόντα τους που θα τους επιτρέψει να μείνουν στην ύπαιθρο.
 • Να γίνουν οι σημερινές Λαϊκές αγορές αποκλειστικά αγροτών.
 • Να γίνει προσπάθεια στα θεσμικά όργανα της Ε.Ε., μετά από συνεννόηση με τους παραγωγούς και τις οργανώσεις τους, ώστε να επιτραπεί η αναδιάρθρωση των βαμβακοκαλλιεργειών και η μετατροπή τους σε ενεργειακές ή κλωστική κάνναβη, με περιορισμένη κατανάλωση νερού και χωρίς γενετικά τροποποιημένους σπόρους.
 • Να υπάρξει διαφάνεια και δικαιοσύνη στις επιδοτήσεις. Άμεση δημοσιοποίηση αναλυτικού καταλόγου με δικαιούχους και ποσά των ενισχύσεων που καταβάλλονται από την Ε.Ε. Θέσπιση ανώτατου ορίου ετήσιας κατά κεφαλήν επιδότησης. Μείωση των πληρωμών σε ιδιοκτήτες μεγάλων εκτάσεων και εκμεταλλεύσεις οι οποίες δεν σέβονται την περιβαλλοντική νομοθεσία και διάθεση περισσότερων πόρων στους γεωργούς οι οποίοι απασχολούν εργαζόμενους για την επεξεργασία τοπικών και περιφερειακών προϊόντων.
 • Να υποστηριχτούν ανεξάρτητα Δίκτυα παραγωγών-καταναλωτών για απευθείας διακίνηση, κυρίως βιολογικών τροφίμων, χωρίς μεσάζοντες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου