Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2012

Αλλαγή νοοτροπίας απέναντι στο μύθο Αχελώο

Οι Οικολόγοι Πράσινοι συναντήθηκαν στη καρδιά του αγροτικού κάμπου με το Δήμαρχο Κιλελέρ


Αντιπροσωπεία των Οικολόγων Πράσινων αποτελούμενη από τον συντονιστή Γιώργο Τσέκο, τον οργανωτικό υπεύθυνο Θεσσαλίας Τηλέμαχο Σπασίδη, και τον συντονιστή Λάρισας Κώστα Κούτσικο, επισκέφθηκαν το μεγαλύτερο αγροτικό Δήμο, το Δήμο Κιλελέρ και συναντήθηκαν με το Δήμαρχο κ. Ρίζο Κομήτσα. Η επίσκεψη έγινε στα πλαίσια της Ημερίδας Αχελώος, το χθες, και το αύριο, που θα γίνει το Σάββατο12/10/12 και ώρα 11 π.μ. στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό κέντρο Δήμου Λαρισαίων, για να ακούσουμε απόψεις σχετικά με την διαχείριση των υδάτων. Εκτός από την διαχείριση των υδάτων συζητήθηκαν και θέματα που αφορούσαν τη διαχείριση των άδειων συσκευασιών φυτοφαρμάκων, την ανακύκλωση των απορριμάτων, αναδιάρθρωση καλλιεργειών και προβλήματα λειτουργίας των δήμων.
Οι Οικολόγοι Πράσινοι δήλωσαν σχετικά με την διαχείριση των υδάτων, ότι η βασική αιτία που οδήγησε στη σημερινή κατάσταση δεν είναι η έλλειψη νερού, αλλά η κακοδιαχείριση και κατασπατάληση των υδατικών πόρων: παράνομες γεωτρήσεις, ανεξέλεγκτες αντλήσεις νερού, παράνομα φράγματα, τεράστιες απώλειες νερού λόγω κακής συντήρησης και παλαιότητας των δικτύων, υδροβόρες μέθοδοι άρδευσης. Πόσο οξύμωρο επομένως θα ήταν το νερό που θα ερχόταν, με τεράστιο περιβαλλοντικό και οικονομικό κόστος, από τον Αχελώο να χανόταν στη διαδρομή μέσα στα αρδευτικά δίκτυα λόγω εξάτμισης και διήθησης;
Μιλούμε επομένως για βιώσιμη διαχείριση των τοπικών υδατικών πόρων με μέτρα όπως ο εκσυγχρονισμός και η συντήρηση των αρδευτικών δικτύων, ο έλεγχος της κατανάλωσης και η κοστολόγηση του νερού με βάση τη χρήση του, η επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση του, η κατασκευή έργων ταμίευσης και τεχνητού εμπλουτισμού, το άμεσο κλείσιμο των παράνομων γεωτρήσεων, η εφαρμογή κατάλληλων καλλιεργητικών και αρδευτικών τεχνικών. Μιλούμε για ορθή διαχείριση της ζήτησης του νερού, η οποία είναι κατά βάση αρδευτική. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με αναδιάρθρωση, ενός ποσοστού τουλάχιστον, των υφιστάμενων καλλιεργειών. Σ’ αυτό συνηγορεί άλλωστε και η σημερινή συνολική εικόνα του αγροτικού τομέα, με τους αγρότες να βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο και οι επικείμενες αλλαγές στην Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλούμε για συντονισμό και εύρυθμη λειτουργία όλων των αρμόδιων φορέων και προπαντός συνεργασία τους με τους κύριους χρήστες του νερού, δηλαδή τους αγρότες, ώστε η εφαρμογή των όποιων μέτρων να είναι σωστή και αποτελεσματική. Τέλος μιλούμε για τη διαθεσιμότητα αξιόπιστων και επικαιροποιημένων δεδομένων ως απαραίτητη προϋπόθεση για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου