Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2012

Δήλωση Νίκου Χρυσόγελου, με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων του ευρωβουλευτή των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ


Αναλαμβάνω από σήμερα ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων, στο πλαίσιο της εναλλαγής για την οποία είχαμε δεσμευτεί προεκλογικά, αντικαθιστώντας το Μιχάλη Τρεμόπουλο, τον πρώτο Έλληνα πράσινο ευρωβουλευτή. Στις συνθήκες κρίσης που βιώνουμε, ο ρόλος αυτός είναι ιδιαίτερα απαιτητικός λόγω της ανάγκης να έχουμε πραγματικούς συμμάχους στην προσπάθεια αλληλεγγύης προς τη χώρας μας, της απαίτησης για κοινωνικά ισορροπημένες μεταρρυθμίσεις που αποτελούν διέξοδο από την κρίση αντί να οδηγούν σε κοινωνική εξαθλίωση και οικονομική κατάρρευση αλλά και της διεκδίκησης της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ολοκλήρωσης της Ευρώπης. Μεγάλο είναι, επίσης, το βάρος συνέχισης του σημαντικού έργου που έχει προηγηθεί από το Μιχάλη Τρεμόπουλο αλλά και συστηματικής συνεργασίας με την υπόλοιπη ομάδα των Πρασίνων στο Ευρωκοινοβούλιο που αποτελούν δύναμη ελπίδας για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες, ιδιαίτερα αυτές που βιώνουν τη βαθιά κρίση.
Σε μια εποχή κρίσης της αξιοπιστίας των πολιτικών και της πολιτικής θέλουμε να αποδείξουμε ότι υπάρχουν διαφορετικές και υπεύθυνες πολιτικές, που είναι προς όφελος της μεγάλης πλειοψηφίας της κοινωνίας και του περιβάλλοντος, αλλά και πολιτικοί που κλείνοντας τα αυτιά τους στις σειρήνες της υπεροψίας και των στενών συμφερόντων τους, μπορούν να κάνουν σημαντικό έργο αξιοποιώντας μόνο εκείνες τις υπηρεσίες και υποδομές του κοινοβουλίου που είναι απαραίτητες για να μπορεί ένας ευρωβουλευτής να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των καθηκόντων του. Δεν θα πάρω βουλευτικό όχημα, ούτε αστυνομικό φρουρό ή θέσεις πάρκινγκ, όπως εξάλλου είχε αρνηθεί να κάνει και ο Μιχάλης Τρεμόπουλος, με δεδομένο ότι αυτά είναι προνόμια που δεν είναι απαραίτητα για να μπορώ να ανταποκριθώ στις υποχρεώσεις μου ως ευρωβουλευτής, πολύ περισσότερο που έχω επιλέξει ένα διαφορετικό τρόπο ζωής, πιο οικολογικό, συνειδητά και πολύ πριν από την σημερινή κρίση. Θα συνεχίσω, έτσι, να χρησιμοποιώ τα δημόσια μέσα μεταφοράς αλλά και το ποδήλατο, θεωρώντας ότι οι πολιτικοί και οι εκλεγμένοι πρέπει να δίνουν και με τις πράξεις τους το παράδειγμα για το πως μπορούμε να προωθήσουμε την οικολογική και κοινωνική βιωσιμότητα, πως μπορούμε να κάνουμε πιο φιλικές στους πολίτες τις πόλεις μας και πως μπορούμε με την καθημερινότητά μας να μειώσουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μας ως κοινωνία. Επίσης, το 50% του μισθού μου θα πηγαίνει σε δραστηριότητες ενίσχυσης συλλογικών προσπαθειών κοινωνικής αλληλεγγύης λαμβάνοντας υπόψη την οριακή κατάσταση στην οποία έχουν φτάσει πολλοί συμπολίτες μας.
Σε πολιτικό επίπεδο θα εργαστώ για την προώθηση μιας (πράσινης) πολιτικής που επικεντρώνει στην υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος και των δημόσιων αγαθών, στην προώθηση της βιωσιμότητας, της κοινωνικής συνοχής, της δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης, της συμμετοχής των πολιτών στη λήψη των αποφάσεων που τους αφορούν. Η κοινωνική συνοχή αποτελεί για τους Οικολόγους Πράσινους προτεραιότητα. Η αντιμετώπιση των δημοσιονομικών προβλημάτων δεν πρέπει να συνδυαστεί με διάλυση της κοινωνίας, ωθώντας στην φτώχεια και στην ανεργία εκατοντάδες χιλιάδες πολιτών, αντίθετα πρέπει να συνδυαστεί με την ανασυγκρότηση της χώρας και της κοινωνίας, με την δημιουργία ενός σύγχρονου, κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνου κράτους αλλά και με την ανάπτυξη των κοινωνικών υποδομών για να λειτουργήσουν ως αντίβαρο στην απώλεια εισοδημάτων που προκαλεί προβλήματα επιβίωσης σε σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας.
Χρειαζόμαστε μια ειρηνική, δημοκρατική επανάσταση που θα αλλάξει το σημερινό αδιέξοδο κι αποτυχημένο πολιτικό σύστημα και θα το αντικαταστήσει μ' ένα που θα δίνει έμφαση στη συμμετοχή, στον διάλογο, στην διαβούλευση και στην ενεργοποίηση του ίδιου του πολίτη.
Βασικές κατευθύνσεις της – συλλογικής - δουλειάς μας στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, και σε ευρωπαϊκό επίπεδο γενικότερα, θα είναι:
  • Μεταρρύθμιση της ελληνικής οικονομίας σε πράσινη κατεύθυνση, αντί για διάλυση της παραγωγικής βάσης ως αποτέλεσμα άδικων και αναποτελεσματικών, περιοριστικών και εισπρακτικών μέσων. Η έμφαση θα δοθεί σε αλλαγές στους τομείς των κατασκευών, του τουρισμού, της πρωτογενούς παραγωγής, της ενέργειας και της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας ώστε να αναζωογονηθούν αλλάζοντας και λειτουργώντας προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, της απασχόλησης – ιδιαίτερα των νέων - και της μακροχρόνιας διατήρησης του μοναδικού φυσικού και πολιτιστικού μας πλούτου. Έμφαση, επίσης, θα δώσουμε στην κοινωνική οικονομία αξιοποιώντας τα θετικά παραδείγματα που υπάρχουν στην Ευρώπη. Ενδεικτικά, από τις πρώτες ενέργειες μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι η διοργάνωση ημερίδας για τις συμμετοχικές εταιρείες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, την υπάρχουσα ευρωπαϊκή εμπειρία καθώς και τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης παρόμοιων προσπαθειών. Θα συνταχθεί, επίσης, ένας πληροφοριακός οδηγός που θα δοθεί στους τοπικούς φορείς και τις τοπικές κοινωνίες.
  • Ανασυγκρότηση της διοίκησης προς όφελος των πολιτών και του δημόσιου συμφέροντος, εκπαίδευση κι αναβάθμιση των ικανοτήτων του προσωπικού στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, μετακίνηση πλεονάζοντος προσωπικού από γραφειοκρατικές δομές σε κοινωνικές, περιβαλλοντικές υποδομές, που είναι σήμερα σχεδόν ανύπαρκτες ή παροχή κινήτρων για δημιουργία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων και συνεργασία με τον δημόσιο τομέα στη βάση συμβάσεων κοινωνικής αναφοράς. Στο πλαίσιο αυτό θα ενισχύσουμε προσπάθειες μεταφοράς καλών πρακτικών κι ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ αυτοδιοικητικών και επαγγελματικών φορέων από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.
  • Στοχευμένος περιορισμός της σπατάλης, της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς (στην οποία συμμετείχαν και εταιρίες από άλλες χώρες, πχ παράδειγμα Siemens, εξοπλιστικά προγράμματα, κα).
  • Συνέχιση της κοινής καμπάνιας ελλήνων και γερμανών πρασίνων για προώθηση της φορολόγησης της περιουσίας από ένα ύψος και πάνω σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
  • Δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για ενίσχυση των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, στήριξη της πράσινης και κοινωνικής καινοτομίας και των πράσινων επενδύσεων που δημιουργούν θέσεις εργασίας για νέους (50% άνεργοι σήμερα) και είναι κοινωνικά υπεύθυνες.
  • Κοινές πρωτοβουλίες για επίδειξη αλληλεγγύης προς τις χώρες του νότου αλλά και ενίσχυση των ευρωπαϊκών πολιτικών κοινωνικής συνοχής και σύγκλισης σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Προώθηση της πολιτικής, κοινωνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής ολοκλήρωσης της Ευρώπης.
Με δεδομένο ότι είμαι και εκλεγμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Ν Αιγαίου με τον ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΕΜΟ, αποφασίσαμε συλλογικά ως περιφερειακή παράταξη να παραμείνω στο Περιφερειακό Συμβούλιο με στόχο, αξιοποιώντας την διπλή ιδιότητα, να φέρουμε πιο κοντά τις νησιωτικές κοινωνίες και τις περιφέρειες στην Ευρώπη, να προωθήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο τη νησιωτικότητα, να επιδιώξουμε να φέρουμε την Ευρώπη πιο κοντά στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες των ελληνικών περιφερειών, ιδιαίτερα των νησιωτικών, ορεινών και αραιοκατοικημένων. Θα δώσω, λοιπόν, σημαντική έμφαση στην συνεργασία με την περιφερειακή αυτοδιοίκηση, τους δήμους, τους επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς στο πλαίσιο της διαμόρφωσης Στρατηγικών Σχεδίων Βιωσιμότητας, Κοινωνικής Συνοχής και Απασχόλησης, που θα αξιοποιούν όλα τα ευρωπαϊκά εργαλεία, αλλά και τους ανθρώπινους, οικονομικούς και φυσικούς - ανανεώσιμους πόρους κάθε περιοχής με τρόπο βιώσιμο, κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου