Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2012

Συναντήσεις με φορείς, 16/2/12


Οι Οικολόγοι Πράσινοι στις συναντήσεις τους με φορείς παρουσίασαν τους βασικούς άξονες των προτάσεων τους για τη διέξοδο από την κρίση και ενημερώθηκαν για τα τοπικά προβλήματα και συγκεκριμένα
στη συνάντηση των Οικολόγων Πράσινων με την Γ.Γ. Αποκεντρωμένης διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος κ. Ποπη Γερακούδη, συζητήθηκαν τα προβλήματα προσπελασιμότητας στη Θεσσαλία, τα προβλήματα των έργων στη κοιλάδα των Τεμπών, η ηλεκτροκίνηση του σιδηροδρόμου Λάρισας – Βόλου στην οποία υπάρχουν θετικές εξελίξεις, διαπιστώθηκε έλλειψη συντονισμού στο έργο της Κάρλας, θέματα με τις παράνομες υλοτομίες στη Θεσσαλία, το εξασθενές χρώμιο στο υδρευτικό νερό, τα προγράμματα ελέγχου της ποιότητας των νερών, το θέμα της έρευνας για την αξιοποίηση των γεωθερμικών πεδίων σε Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα καθώς και οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Στη συνάντηση στο Επιμελητήριο Λάρισας με το πρόεδρό κ. Γιαννακόπουλο, συζητήθηκαν τα προβλήματα της τοπικής οικονομίας Λάρισας και Θεσσαλίας από την κρίση. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον αγροτικό τομέα και στις πολιτικές που πρέπει να χαραχθούν με στόχο τη περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα.
Στη συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό, συζητήθηκαν τα πρόβληματα με τον αποκλεισμό περιοχών λόγω κακοκαιρίας, το θέμα της διαχείρισης των νερών στη Κάρλα, υπογειοποίηση αρδευτικών δικτύων στη Θεσσαλία, θέματα σχετικά με τα προϊόντα ΠΟΠ και την διαχείριση του τυρογάλακτος.
Τέλος έγινε συνάντηση με τη διευθύντρια της ΕΥΔΕ Κάρλας κ. Καρατζά όπου παρουσιάσθηκαν θέματα σχετικά με την κατασκευή του έργου της Κάρλας.

 Συνάντηση με Γ.Γ. Αποκεντρωμένης διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος κ. Ποπη Γερακούδη
 Συνάντηση στο Επιμελητήριο Λάρισας με το πρόεδρό κ. Γιαννακόπουλο
 Συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου