Τετάρτη 18 Ιουλίου 2012

Να μην χαρίσουμε το νερό που πίνουμε!


Αποτυχημένες διεθνώς οι ιδιωτικοποιήσεις του νερού
Κοινωνικός έλεγχος στο νερό- Τα Κοινωνικά αγαθά δεν είναι προς Πώληση

Οι Οικολόγοι Πράσινοι τασσόμαστε ανεπιφύλακτα εναντίον της ιδιωτικοποίησης οποιασδήποτε εταιρίας Ύδρευσης της χώρας, δικτύων ύδρευσης, πηγών πόσιμου νερού, ταμιευτήρων ή άλλων τεχνητών ή φυσικών υδάτινων σωμάτων που αποτελούν υδρευτικές, αρδευτικές ή/και ενεργειακές υποδομές.
Συμπαρατασσόμαστε με τους πολίτες και τους συλλογικούς φορείς που αγωνίζονται για να βγουν από τον κατάλογο των προς ιδιωτικοποίηση δημοσίων περιουσιακών στοιχείων το 74% των μετοχών της ΕΥΔΑΠ (Εταιρία ύδρευσης της πρωτεύουσας) και το 40% συν τη διαχείριση της ΕΥΑΘ (εταιρία ύδρευσης της Θεσσαλονίκης) για λόγους αειφορικής διαχείρισης του νερού πρωτίστως, αλλά και κοινωνικής δικαιοσύνης, χρηστής και αποτελεσματικής διοίκησης και αρνητικής διεθνούς εμπειρίας.
Επιπλέον, για εμφανείς λόγους δημοσίου συμφέροντος καμία παραχώρηση ταμιευτήρων και Υδροηλεκτρικών έργων της ΔΕΗ σε ιδιωτικό έλεγχο δεν μπορεί να γίνει λόγω του πολλαπλού τους ρόλου (ενέργεια, ύδρευση, άρδευση).
Αν η ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ πουληθούν, τότε πρέπει να περάσουν υπό κοινωνικό κι όχι ιδιωτικό έλεγχο, στη βάση των προτάσεων της Kίνησης Πολιτών 136 που αγωνίζεται ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του νερού αλλά και δημιουργεί τις προϋποθέσεις και οργανώνει τους πολίτες της Θεσσαλονίκης για να πάρουν στα χέρια τους τη διαχείριση του νερού, αγοράζοντας τις μετοχές της ΕΥΑΘ (χρειάζονται 136 ευρώ ανά υδρόμετρο) επιτυγχάνοντας έτσι τον κοινωνικό έλεγχο στο νερό και την ανάπτυξη μιας δημιουργικής σύμπραξης δημοσίου – κοινωνίας.
Υπενθυμίζουμε ότι στις 3 Ιουλίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε έκθεση [1] σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ και μάλιστα υιοθέτησε προτάσεις του Νίκου Χρυσόγελου ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο όπου διακηρύσσεται ότι «Το νερό είναι αναπαλλοτρίωτο δημόσιο αγαθό απαραίτητο για τη ζωή και δεν πρέπει να είναι πηγή κέρδους, ενώ η πρόσβαση στο νερό αποτελεί ένα θεμελιώδες και πανανθρώπινο δικαίωμα. H βιώσιμη διαχείριση του νερού είναι μια αναγκαιότητα για το περιβάλλον και την υγεία που παίζει σημαντικό και ρυθμιστικό ρόλο στον κύκλο του κλίματος». Οι δυο προαναφερόμενες θέσεις αποτελούν μέρος των συνολικά 17 τροπολογιών από ένα σύνολο 26 που είχε καταθέσει ο Νίκος Χρυσόγελος κι έγιναν δεκτές και ενσωματώθηκαν στην έκθεση [2].
[1] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2012-0192&language=EL&mode=XML
[2] http://www.chrysogelos.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=1112:wfd-2000-60&Itemid=65&lang=en.

Αναλυτικότερα:
Η, υπό συνθήκες πανικού και με όρους χρηματιστηρίου, το οποίο έτσι κι αλλιώς βρίσκεται στο ναδίρ, εκποίηση των βασικών υποδομών ύδρευσης των δύο κύριων πολεοδομικών συγκροτημάτων της χώρας, με τίμημα που ούτε χιλιοστά του δημοσίου χρέους δεν καλύπτει, συνιστά σοβαρή προσβολή του θεμελιώδους ανθρώπινου δικαιώματος (ψήφισμα (AG/10967) της 28-7-2010 του ΟΗΕ) όλων των πολιτών στην πρόσβαση σε ασφαλές και οικονομικά προσιτό, πόσιμο νερό.
Η διεθνής εμπειρία (Χιλή, Βολιβία, Νέα Ζηλανδία, Νότιος Αφρική, Μαρόκο, Βρετανία, Καναδάς, Αργεντινή, Αυστραλία) δείχνει ότι η ιδιωτικοποίηση του πόσιμου νερού οδηγεί ανεξαιρέτως σε πτώση της ασφάλειας και της ποιότητας του, εγκατάλειψη των υποδομών διανομής, πολλαπλασιασμό των τιμών και των νοικοκυριών που υφίστανται διακοπή, τελικά δε, σε κοινωνικές εξεγέρσεις. Ειδικότερα υπογραμμίζουμε τη μακρά σειρά τέτοιων αποτυχιών που βαρύνει την Suez Lyonnaise des Eaux κάτοχο ήδη του 5% της ΕΥΔΑΠ και επίδοξη ιδιοκτήτρια των εταιριών ύδρευσης τω δύο μεγαλύτερων πόλεών μας. Επίσης, η εμπειρία από τις ιδιωτικοποιήσεις πόσιμων υδατικών πόρων έχει ως γενικό χαρακτηριστικό, την οφειλόμενη στην ελλιπή επένδυση στις υποδομές διανομής, αλόγιστη σπατάλη, δηλαδή την εμφανώς μη αειφορική χρήση του νερού, πράγμα που αντίκειται στο πνεύμα της ευρωπαϊκής Οδηγίας Πλαίσιο για τα νερά 2000/60. Σύμφωνα με αυτή, η διαχείριση των υδάτων θα πρέπει να διέπεται από την αρχή της αειφορίας, δηλαδή της προώθησης της βιώσιμης χρήσης του νερού και της δημιουργίας μιας πολιτικής, η οποία σέβεται τα ύδατα και τα προστατεύει από τις οικονομικές δραστηριότητες του ανθρώπου.
Υπογραμμίζουμε την επαναφορά του πόσιμου νερού του Παρισιού (που δεν είναι μπανανία, βέβαια) από την αποτυχημένη ιδιωτική διοίκηση σε δημόσιο έλεγχο και πάλι.

Θεωρούμε απαράδεκτο ότι η ιδιωτικοποίηση των δύο φορέων δρομολογείται χωρίς να έχουν παρουσιαστεί, συζητηθεί και αποφασιστεί οι όροι της Σύμβασης –Πλαισίου για τη διαχείριση του νερού στα δύο μεγάλα αστικά συγκροτήματα της χώρας
Υποστηρίζουμε κάθε προσπάθεια:
για αναβάθμιση της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ, αλλά και για αξιοποίησή τους για την παροχή τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών και τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε ΔΕΥΑ ή Δήμους που έχουν ανάγκες.
για κοινωνικό έλεγχο τόσο στις πολιτικές όσο και στη μετοχική σύνθεση των εταιριών ύδρευσης. Υποστηρίζουμε τις πρωτοβουλίες της Κίνησης Πολιτών «136» που δείχνει έναν άλλο δρόμο για το έλεγχο της κοινωνίας πάνω στις πρώτες ύλες και στις υποδομές που είναι καθοριστικές για την ζωή μας αλλά και στηρίζει μια πολιτική για το νερό που σέβεται τις ανάγκες των ανθρώπινων κοινωνιών και των οικοσυστημάτων.
Συμπερασματικά:
Το πόσιμο νερό και οι πηγές του (φυσικά και τεχνητά υδάτινα σώματα) είναι κοινωνικό και περιβαλλοντικό αγαθό, όχι εμπόρευμα και αντικείμενο κερδοσκοπίας. Οι υδατικοί πόροι πρέπει να καλύπτουν τόσο τις ανθρώπινες ανάγκες όσο και αυτές των οικοσυστημάτων. Ο αγώνας για την διατήρηση του πόσιμου νερού και των πηγών του υπό δημόσιο – κοινωνικό έλεγχο είναι αγώνας για την αειφορία, για ένα βασικό ανθρώπινο δικαίωμα, για την αποτελεσματική διαχείριση των φυσικών πόρων. ΕΙΝΑΙ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΕΡΔΗΘΕΙ.
Καλούμε τα μέλη και τους φίλους των Οικολόγων Πρασίνων σε διαρκή, αγωνιστική ετοιμότητα για την αποτροπή δυσμενών εξελίξεων στο θέμα της ιδιωτικοποίησης ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ, κατά την διάρκεια των επόμενων 50 ημερών.
Καλούμε τους πολίτες να ενισχύσουν τις πρωτοβουλίες για δημιουργία συνεταιρισμών ανά δήμο και δημοτική κοινότητα στη Θεσσαλονίκη και στην Αττική, με βάση την πολύ καλή δουλειά της Κίνησης 136, με στόχο να περάσουν υπό κοινωνικό έλεγχο οι εταιρίες ύδρευσης, δηλαδή αν πουληθούν οι εταιρίες ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ να αγοραστούν από τους κοινωνικούς συνεταιρισμούς προς όφελος των πολιτών και της κοινωνίας

Να μην ιδιωτικοποιηθούν ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ !
Να περάσουν στον έλεγχο κοινωνικών συνεταιρισμών προς όφελος των πολιτών και της κοινωνίας
Θεματική Ομάδα Περιβάλλοντος
Πληροφορίες: Γ. Κανέλλης 6972902750

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου