Πέμπτη 21 Ιουλίου 2011

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ - ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ,
ΑΠΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Συγκεκριμένες προτάσεις ελληνογερμανικής οικονομικής συνεργασίας από ομάδα Πράσινων βουλευτών
Συνολική πρόταση και για το ελληνικό χρέος
Παρουσιάστηκαν σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τους Οικολόγους Πράσινους ενόψει της Συνόδου Κορυφής
Συνέντευξη Τύπου, ενόψει της Συνόδου Κορυφής, αλλά και της επίσκεψης του Πράσινου Γερμανού βουλευτή Manuel Sarazzin, υπεύθυνου Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, έδωσαν  οι Οικολόγοι Πράσινοι στο γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα.
Μαζί με τις θέσεις και εκτιμήσεις των Οικολόγων Πράσινων για την ευρωπαϊκή λύση που ζητούν στο πρόβλημα του χρέους, παρουσιάστηκε η πρόσφατη πρωτοβουλία των Πράσινων στη Γερμανική Βουλή για συγκεκριμένες προτάσεις ελληνογερμανικής συνεργασίας στους τομείς της οικονομίας και των επενδύσεων. Παρουσιάστηκε επίσης η πρόταση των Πράσινων της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων (ECON) του ευρωκοινοβουλίου για την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους.
Με τίτλο «ΜΙΑ ΝΕΑ ΩΘΗΣΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», η πρόταση των πέντε Πράσινων βουλευτών δίνει κύρια έμφαση στην ανανεώσιμη ενέργεια και το βιώσιμο τουρισμό. Περιλαμβάνει επίσης προτάσεις συνεργασίας σε επίπεδο επιμελητηρίων και επιχειρηματικών ενώσεων για επενδύσεις στην Ελλάδα με προτεραιότητα τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, προγράμματα μεταφοράς διοικητικής εμπειρίας, ιδιαίτερα στην αυτοδιοίκηση και τα φορολογικά θέματα, μηχανισμούς για εγγυητική κάλυψη των επενδύσεων, από δημόσιους γερμανικούς και ευρωπαϊκούς τραπεζικούς φορείς, συνεργασία για αποτελεσματική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων με μεγαλύτερη διαφάνεια και έμφαση στην παιδεία, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την κοινωνική συνοχή, παρά στις παραδοσιακές υποδομές από μπετόν. Αφορά τέλος προτάσεις για εκπαιδευτικές και πολιτιστικές ανταλλαγές, συνεργασία πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων, αλλά και υποστήριξη των προσφύγων με προοπτική την αναδιαπραγμάτευση του «Δουβλίνου ΙΙ».
Η πρόταση των Πράσινων ευρωβουλευτών για το ελληνικό χρέος ζητά την κάλυψη 4 βασικών στόχων (ελάφρυνση του οικονομικού βάρους, δίκαιη κατανομή βαρών μεταξύ κυβερνήσεων και ιδιωτών πιστωτών, διασφάλιση πρόσβαση της Ελλάδας στις αγορές κεφαλαίων για δανεισμό, πίστωση χρόνου για βελτίωση των βασικών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας. Η πρόταση θέτει ανώτατο όριο για συνολικές ετήσιες πληρωμές τόκων το 5% του ελληνικού ΑΕΠ και προτείνει στους ιδιώτες δανειστές δυνατότητα επιλογής μεταξύ ανταλλαγής με νέα 30ετή ομόλογα με εγγύηση του EFSF (Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας), και άμεσης επαναγοράς με βάση τις σημερινές τιμές των ομολόγων στις χρηματαγορές.
Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ο βουλευτής των Γερμανών Πράσινων Manuel Sarazzin, εκπρόσωπος για θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής, τόνισε: «Μέχρι πρόσφατα ακούγαμε μόνο τι πρέπει να κάνουν οι Έλληνες και καθόλου πως μπορούν να βοηθήσουν οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες και ειδικά εμείς οι Γερμανοί. Όμως, οι Γερμανοί Πράσινοι, είμαστε ένα κόμμα που βλέπει τα πράγματα μέσα από ευρωπαϊκή οπτική και το οποίο θεωρεί ότι η ελληνική κρίση μας αφορά όλους στην ευρωζώνη και την ΕΕ μια και μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Μελετήσαμε, έτσι, μια σειρά από ιδέες και προτάσεις για το πως μπορεί να ανακάμψει η ελληνική οικονομία, πέραν των διαρθρωτικών αλλαγών που είναι απαραίτητες. Και ερχόμαστε, χωρίς διάθεση παρέμβασης στα εσωτερικά της Ελλάδας, να προτείνουμε την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που η χώρα σας έχει ισχυρά πλεονεκτήματα, όπως είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η βιολογική γεωργία και ο αειφόρος τουρισμός. Και στους τρεις αυτούς τομείς το γερμανικό πράσινο κίνημα διαθέτει μεγάλη εμπειρία, την οποία μπορεί να προσφέρει στην ελληνική πλευρά».
«Η Ελλάδα είναι όντως ο αδύναμος κρίκος της ευρωζώνης», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου Γιάννης Τσιρώνης. «Το πολιτικό μας σύστημα έχει βαρύτατες ευθύνες γι' αυτό. Ως κοινωνία, είναι βέβαιο ότι χρωστάμε στον εαυτό μας σοβαρές αλλαγές. Παράλληλα, όμως, βρίσκεται στην καρδιά μιας διεθνούς συστημικής κρίσης, της κρίσης της ευρωζώνης και του ευρώ. Η κρίση αυτή θα ξεσπούσε ακόμη κι αν η Ελλάδα δεν είχε κανένα από τα σημερινά της προβλήματα και συνδέεται με την απροθυμία των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων να προωθήσουν την πολιτική ενοποίηση. Αυτό το πολιτικό έλλειμμα καλύπτουν οι η απαντήσεις των Πράσινων για την έξοδο από την κρίση, απαντήσεις που προτάσσουν την αλληλεγγύη και τη βιωσιμότητα».
«Συνεργαζόμαστε στενά από την πρώτη στιγμή της κρίσης με τα άλλα Πράσινα κόμματα της Ευρώπης, επιδιώκοντας το καλύτερο για τη χώρα μας, και δεν περιμέναμε να το ζητήσει τελευταία στιγμή ο κ.Βενιζέλος», σημείωσε η άλλη εκπρόσωπος Τύπου, Ελεάννα Ιωαννίδου. «Η κρίση δεν αφορά μόνο την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών: Χρειαζόμαστε ταυτόχρονες διεξόδους και για την οικονομική και για την κοινωνική και για την περιβαλλοντική της διάσταση, και τις χρειαζόμαστε επειγόντως, τώρα, σε όλη την Ευρώπη και πέρα από αυτή. Γι΄ αυτή, λοιπόν, τη δεύτερη διάσταση, την ευρωπαϊκή, η αλληλεγγύη αποτελεί για εμάς, τους Πράσινους, τη ναυαρχίδα των συνδυασμένων λύσεων που έχουμε ανάγκη στην Ευρώπη».
Στη συνέντευξη διαβάστηκε, τέλος, γραπτό μήνυμα της Viola von Crammon, εκ των πέντε βουλευτών που είχαν την πρωτοβουλία για το κείμενο προτάσεων, όπου σημειώνει: «Θέλουμε να υποστηρίξουμε την Ελλάδα σε μια βιώσιμη ανοικοδόμηση της οικονομίας της – μέσα από ένα ευρωπαϊκό επενδυτικό πρόγραμμα και ανάπτυξη ικανοτήτων για αποτελεσματικότερη χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων αλλά και για διμερή συνεργασία. Στο κείμενο με τις προτάσεις μας, που σκοπεύουμε να αναβαθμίσουμε από το φθινόπωρο σε κοινοβουλευτική πρωτοβουλία στην ομοσπονδιακή γερμανική Βουλή, προτείνουμε επίσης συγκεκριμένα βήματα για ενίσχυση της γερμανοελληνικής συνεργασίας στο επίπεδο της Κοινωνίας των Πολιτών. Με μεγάλη χαρά θα περιμένουμε να αναπτύξουμε το διάλογο αυτό ανάμεσα στα πράσινα κόμματα των χωρών μας».

Το Γραφείο Τύπου των Οικολόγων Πράσινων

Για περισσότερες πληροφορίες: 210 3306303 6974 263560 6932 705289

Για τις προτάσεις ελληνογερμανικής συνεργασίας: Ελληνική περίληψη στο http://www.ecogreens-gr.org/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2380:2011-07-20-09-06-40&catid=33:2009-03-18-07-39-11&Itemid=51, πλήρες κείμενο στα ελληνικά, στο http://www.ecogreens-gr.org/Docs/110711%20Impulse%20f%fcr%20die%20deutsch-griechische%20Zusammenarbeit%20-%20grc.pdf
Για το σχέδιο για το ελληνικό χρέος: Ελληνική περίληψη στο http://www.ecogreens-gr.org/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2381:2011-07-20-12-18-11&catid=56:policies πλήρες κείμενο στα αγγλικά στο http://www.greens-efa.eu/fileadmin/dam/Documents/Policy_papers/Green_Rescue_for_Greece.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου