Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2009

Επίσκεψη των Οικολόγων Πράσινων Λάρισας στο "χωριό" των Ρομά

Την Νέα Σμύρνη, και το «χωριό» των Ρομά (όπως αποκαλούν οι ίδιοι την γειτονιά τους) επισκέφτηκαν οι υποψήφιοι βουλευτές των Οικολόγων Πράσινων κ.κ. Θεοδώρα Κακάτσιου, Λ. Σιάκης, Θ. Γεωργιάδης και Βασιλική Παράφορου. Οι υποψήφιοι μίλησαν με τους κατοίκους για τα προβλήματα αλλά και τις πιθανές λύσεις της περιοχής.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι θεωρούν ότι η ύπαρξη των Ρομά (τσιγγάνων) είναι πλούτος για την κοινωνία. Ιδιαίτερη σημασία έχει η εξασφάλιση πρόσβασης για όλα τα μέλη της κοινότητας των Ρομά (τσιγγάνων) στην προληπτική ιατρική αλλά και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την κατάλληλη εκπαίδευση, τη στέγαση, την καθαριότητα και υγιεινή, το πόσιμο-ασφαλές νερό και την αποχέτευση μέσα από οργανωμένα και με την αναγκαία κοινωνική και περιβαλλοντική ευαισθησία προγράμματα. Απορρίπτουμε την πελατειακή αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων και την αναποτελεσματική χρήση ή σπατάλη τους που τελικά δεν βοηθάει την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των Ρομά.

Οι τσιγγάνοι και άλλες ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες μπορούν να συμβάλλουν με την κατάλληλη ενημέρωση και στήριξη στην αποτελεσματική οργάνωση των προγραμμάτων ανακύκλωσης κι επαναχρησιμοποίησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων και άλλων ανακυκλώσιμων υλικών, με τήρηση περιβαλλοντικών προδιαγραφών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου