Πέμπτη 21 Ιουλίου 2011

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ - ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ,
ΑΠΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Συγκεκριμένες προτάσεις ελληνογερμανικής οικονομικής συνεργασίας από ομάδα Πράσινων βουλευτών
Συνολική πρόταση και για το ελληνικό χρέος
Παρουσιάστηκαν σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τους Οικολόγους Πράσινους ενόψει της Συνόδου Κορυφής
Συνέντευξη Τύπου, ενόψει της Συνόδου Κορυφής, αλλά και της επίσκεψης του Πράσινου Γερμανού βουλευτή Manuel Sarazzin, υπεύθυνου Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, έδωσαν  οι Οικολόγοι Πράσινοι στο γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα.
Μαζί με τις θέσεις και εκτιμήσεις των Οικολόγων Πράσινων για την ευρωπαϊκή λύση που ζητούν στο πρόβλημα του χρέους, παρουσιάστηκε η πρόσφατη πρωτοβουλία των Πράσινων στη Γερμανική Βουλή για συγκεκριμένες προτάσεις ελληνογερμανικής συνεργασίας στους τομείς της οικονομίας και των επενδύσεων. Παρουσιάστηκε επίσης η πρόταση των Πράσινων της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων (ECON) του ευρωκοινοβουλίου για την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους.
Με τίτλο «ΜΙΑ ΝΕΑ ΩΘΗΣΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», η πρόταση των πέντε Πράσινων βουλευτών δίνει κύρια έμφαση στην ανανεώσιμη ενέργεια και το βιώσιμο τουρισμό. Περιλαμβάνει επίσης προτάσεις συνεργασίας σε επίπεδο επιμελητηρίων και επιχειρηματικών ενώσεων για επενδύσεις στην Ελλάδα με προτεραιότητα τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, προγράμματα μεταφοράς διοικητικής εμπειρίας, ιδιαίτερα στην αυτοδιοίκηση και τα φορολογικά θέματα, μηχανισμούς για εγγυητική κάλυψη των επενδύσεων, από δημόσιους γερμανικούς και ευρωπαϊκούς τραπεζικούς φορείς, συνεργασία για αποτελεσματική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων με μεγαλύτερη διαφάνεια και έμφαση στην παιδεία, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την κοινωνική συνοχή, παρά στις παραδοσιακές υποδομές από μπετόν. Αφορά τέλος προτάσεις για εκπαιδευτικές και πολιτιστικές ανταλλαγές, συνεργασία πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων, αλλά και υποστήριξη των προσφύγων με προοπτική την αναδιαπραγμάτευση του «Δουβλίνου ΙΙ».
Η πρόταση των Πράσινων ευρωβουλευτών για το ελληνικό χρέος ζητά την κάλυψη 4 βασικών στόχων (ελάφρυνση του οικονομικού βάρους, δίκαιη κατανομή βαρών μεταξύ κυβερνήσεων και ιδιωτών πιστωτών, διασφάλιση πρόσβαση της Ελλάδας στις αγορές κεφαλαίων για δανεισμό, πίστωση χρόνου για βελτίωση των βασικών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας. Η πρόταση θέτει ανώτατο όριο για συνολικές ετήσιες πληρωμές τόκων το 5% του ελληνικού ΑΕΠ και προτείνει στους ιδιώτες δανειστές δυνατότητα επιλογής μεταξύ ανταλλαγής με νέα 30ετή ομόλογα με εγγύηση του EFSF (Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας), και άμεσης επαναγοράς με βάση τις σημερινές τιμές των ομολόγων στις χρηματαγορές.
Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ο βουλευτής των Γερμανών Πράσινων Manuel Sarazzin, εκπρόσωπος για θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής, τόνισε: «Μέχρι πρόσφατα ακούγαμε μόνο τι πρέπει να κάνουν οι Έλληνες και καθόλου πως μπορούν να βοηθήσουν οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες και ειδικά εμείς οι Γερμανοί. Όμως, οι Γερμανοί Πράσινοι, είμαστε ένα κόμμα που βλέπει τα πράγματα μέσα από ευρωπαϊκή οπτική και το οποίο θεωρεί ότι η ελληνική κρίση μας αφορά όλους στην ευρωζώνη και την ΕΕ μια και μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Μελετήσαμε, έτσι, μια σειρά από ιδέες και προτάσεις για το πως μπορεί να ανακάμψει η ελληνική οικονομία, πέραν των διαρθρωτικών αλλαγών που είναι απαραίτητες. Και ερχόμαστε, χωρίς διάθεση παρέμβασης στα εσωτερικά της Ελλάδας, να προτείνουμε την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που η χώρα σας έχει ισχυρά πλεονεκτήματα, όπως είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η βιολογική γεωργία και ο αειφόρος τουρισμός. Και στους τρεις αυτούς τομείς το γερμανικό πράσινο κίνημα διαθέτει μεγάλη εμπειρία, την οποία μπορεί να προσφέρει στην ελληνική πλευρά».
«Η Ελλάδα είναι όντως ο αδύναμος κρίκος της ευρωζώνης», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου Γιάννης Τσιρώνης. «Το πολιτικό μας σύστημα έχει βαρύτατες ευθύνες γι' αυτό. Ως κοινωνία, είναι βέβαιο ότι χρωστάμε στον εαυτό μας σοβαρές αλλαγές. Παράλληλα, όμως, βρίσκεται στην καρδιά μιας διεθνούς συστημικής κρίσης, της κρίσης της ευρωζώνης και του ευρώ. Η κρίση αυτή θα ξεσπούσε ακόμη κι αν η Ελλάδα δεν είχε κανένα από τα σημερινά της προβλήματα και συνδέεται με την απροθυμία των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων να προωθήσουν την πολιτική ενοποίηση. Αυτό το πολιτικό έλλειμμα καλύπτουν οι η απαντήσεις των Πράσινων για την έξοδο από την κρίση, απαντήσεις που προτάσσουν την αλληλεγγύη και τη βιωσιμότητα».
«Συνεργαζόμαστε στενά από την πρώτη στιγμή της κρίσης με τα άλλα Πράσινα κόμματα της Ευρώπης, επιδιώκοντας το καλύτερο για τη χώρα μας, και δεν περιμέναμε να το ζητήσει τελευταία στιγμή ο κ.Βενιζέλος», σημείωσε η άλλη εκπρόσωπος Τύπου, Ελεάννα Ιωαννίδου. «Η κρίση δεν αφορά μόνο την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών: Χρειαζόμαστε ταυτόχρονες διεξόδους και για την οικονομική και για την κοινωνική και για την περιβαλλοντική της διάσταση, και τις χρειαζόμαστε επειγόντως, τώρα, σε όλη την Ευρώπη και πέρα από αυτή. Γι΄ αυτή, λοιπόν, τη δεύτερη διάσταση, την ευρωπαϊκή, η αλληλεγγύη αποτελεί για εμάς, τους Πράσινους, τη ναυαρχίδα των συνδυασμένων λύσεων που έχουμε ανάγκη στην Ευρώπη».
Στη συνέντευξη διαβάστηκε, τέλος, γραπτό μήνυμα της Viola von Crammon, εκ των πέντε βουλευτών που είχαν την πρωτοβουλία για το κείμενο προτάσεων, όπου σημειώνει: «Θέλουμε να υποστηρίξουμε την Ελλάδα σε μια βιώσιμη ανοικοδόμηση της οικονομίας της – μέσα από ένα ευρωπαϊκό επενδυτικό πρόγραμμα και ανάπτυξη ικανοτήτων για αποτελεσματικότερη χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων αλλά και για διμερή συνεργασία. Στο κείμενο με τις προτάσεις μας, που σκοπεύουμε να αναβαθμίσουμε από το φθινόπωρο σε κοινοβουλευτική πρωτοβουλία στην ομοσπονδιακή γερμανική Βουλή, προτείνουμε επίσης συγκεκριμένα βήματα για ενίσχυση της γερμανοελληνικής συνεργασίας στο επίπεδο της Κοινωνίας των Πολιτών. Με μεγάλη χαρά θα περιμένουμε να αναπτύξουμε το διάλογο αυτό ανάμεσα στα πράσινα κόμματα των χωρών μας».

Το Γραφείο Τύπου των Οικολόγων Πράσινων

Για περισσότερες πληροφορίες: 210 3306303 6974 263560 6932 705289

Για τις προτάσεις ελληνογερμανικής συνεργασίας: Ελληνική περίληψη στο http://www.ecogreens-gr.org/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2380:2011-07-20-09-06-40&catid=33:2009-03-18-07-39-11&Itemid=51, πλήρες κείμενο στα ελληνικά, στο http://www.ecogreens-gr.org/Docs/110711%20Impulse%20f%fcr%20die%20deutsch-griechische%20Zusammenarbeit%20-%20grc.pdf
Για το σχέδιο για το ελληνικό χρέος: Ελληνική περίληψη στο http://www.ecogreens-gr.org/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2381:2011-07-20-12-18-11&catid=56:policies πλήρες κείμενο στα αγγλικά στο http://www.greens-efa.eu/fileadmin/dam/Documents/Policy_papers/Green_Rescue_for_Greece.pdf

Δευτέρα 11 Ιουλίου 2011

Περιοδεία, συνέντευξη Τύπου και ομιλία Τρεμόπουλου στη Λάρισα

Βιολογική Αγορά Νεάπολης, Λάρισας


Συνέντευξη τύπου


Συνάντηση με Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό, με συμμετοχή και του Γραμματέα του Περιφαρειακού Συμβουλίου Δημήτρη Κουρέτα


Συνάντηση με το πρόεδρο του Δικτύου ΜΚΟ Θεσσαλίας κ. Κώστα ΣκριάπαΟμιλία στο Φόρουμ Πολιτών για την Κοινή Αγροτική Πολιτική

Υπάρχει Πράσινη λύση στην κρίσηΠεριοδεία, συνέντευξη Τύπου και ομιλία Τρεμόπουλου στη Λάρισα

Περιοδεία στη βιολογική αγορά της Λάρισας, συνάντηση και συζήτηση με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστό, μαζί με τον Περιφερειακό σύμβουλο Δημήτρη Κουρέτα και συνέντευξη Τύπου πραγματοποίησε σήμερα στη Λάρισα ο Μιχάλης Τρεμόπουλος, Ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων.
Το απόγευμα συμμετέχει σε πάνελ με άλλους ευρωβουλευτές, με θέμα την Κοινή Αγροτική Πολιτική.

Στη συνέντευξη Τύπου ο Μιχάλης Τρεμόπουλος, μεταξύ άλλων, τόνισε:

Βρισκόμαστε στο μέσον μιας πολύπλευρης κρίσης, οικονομικής, κοινωνικής, περιβαλλοντικής. Για τους Οικολόγους Πράσινους υπάρχει σαφώς μια Πράσινη λύση στην κρίση. Με πολιτικές που δεν επιτίθενται στη βιωσιμότητα, δεν συντρίβουν το εισόδημα των πολιτών, δεν υποβαθμίζουν το περιβάλλον αλλά εξασφαλίζουν την ποιότητα ζωής, υπερασπίζονται τα συλλογικά αγαθά και προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Οι πολίτες ολοένα και περισσότερο αντιλαμβάνονται το καταστροφικό μοντέλο ανάπτυξης της χώρας, το τέλος του πελατειακού πολιτικού συστήματος και απαξιώνουν τους πολιτικούς και τις πολιτικές που μας έφεραν στο σημερινό αδιέξοδο.
Οι Οικολόγοι Πράσινοι πρώτοι και πολύ πριν την κρίση αρνήθηκαν τα βουλευτικά προνόμια, δεν πιάσαμε καν στα χέρια μας το βουλευτικό αυτοκίνητο, δεν πήραμε ποτέ δωρεάν οδηγό ή αστυνομικό φρουρό, δίνουμε τη μισή βουλευτική αποζημίωση στο κόμμα μας και θα εφαρμόσουμε την εναλλαγή στη μέση της θητείας.
Δεν χαϊδεύουμε αυτιά και δεν διστάζουμε να πούμε πράγματα που δεν ακούγονται ευχάριστα. Όταν αντισταθήκαμε στην εθνική φενάκη της Ολυμπιάδας, μπορεί κάποιοι να ενοχλήθηκαν αλλά σήμερα όλοι καταλαβαίνουν ότι χρέωσε τη χώρα με δισεκατομμύρια ευρώ και γέμισε τις τσέπες κάποιων.
Η οικολογία και η πράσινη αντίληψη δεν αφορά πια -όπως λένε κάποιοι- τους χορτάτους αλλά την ίδια την επιβίωσή μας. Είμαστε μια παγκόσμια ανερχόμενη δύναμη, που μπορούμε να εγγυηθούμε ότι το ευρωπαϊκό Πράσινο Σύμφωνο για μια Βιώσιμη Ευημερία που έχουμε επεξεργαστεί, μπορεί να γίνει μια ζώσα πραγματικότητα. Υπολογίζουμε ότι μπορούν να δημιουργηθούν άμεσα σε όλη την ΕΕ 5 εκατομμύρια πράσινες θέσεις εργασίας.
Την ίδια στιγμή, σήμερα, ένας στους τέσσερις θανάτους στην ΕΕ προέρχεται από κάποια μορφή καρκίνου. Γι' αυτό αντιστεκόμαστε στη δηλητηρίαση της υπαίθρου, στη χημικοποίηση της παραγωγής, στη δολοφονία της υγείας μας και στηρίζουμε την ποιοτική και βιολογική γεωργία, τα προϊόντα ονομασία προέλευσης.
Η Κοινή Αγροτική Πολιτική χρειάζεται μια «πράσινη» στροφή. Οι φιλοπεριβαλλοντικές καλλιεργητικές πρακτικές και οι διαδικασίες παραγωγής ποιοτικών προϊόντων διατροφής πρέπει να αποτελέσουν τον κανόνα. Καταστροφικές πρακτικές που απαιτούν υψηλή κατανάλωση ενέργειας, αγροχημικών ουσιών και ορυκτών καυσίμων πρέπει να μειωθούν σταδιακά, ώστε να αποτελούν εξαιρέσεις. Υποστηρίζουμε τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος, τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής των περιφερειών, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, στην προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. Ζητάμε δίκαιο εισόδημα για τους παραγωγούς αλλά και το δικαίωμα των καταναλωτών σε φθηνά, ασφαλή, επαρκή και ποιοτικά τρόφιμα. Στόχος είναι περισσότερη διαφάνεια για τους καταναλωτές και δυνατότητα επιλογής τοπικών προϊόντων που δεν έχουν διανύσει εκατοντάδες χιλιόμετρα για να φτάσουν στον τόπο κατανάλωσης, ενδυναμώνοντας τις σχέσεις μεταξύ αγροτών και καταναλωτών.
Είμαστε μια δύναμη των θετικών προτάσεων και στηρίζουμε τους σημερινούς αγώνες που προσπαθούν να αμυνθούν απέναντι στην επίθεση στο εισόδημα και στη βιωσιμότητα, αναδεικνύοντας την κοινωνία των ενεργών πολιτών, τη δημοκρατία της πλατείας, που μας γεμίζει αισιοδοξία.
Εκτιμούμε πως έχουμε τιμήσει την ψήφο των πολιτών που μας έστειλαν στο ευρωκοινοβούλιο, πράσινοι σύμβουλοι έχουν εκλεγεί στην αυτοδιοίκηση και θα είμαστε στη Βουλή στις επόμενες εκλογές, όποτε και γίνουν για να καταθέσουμε τις εναλλακτικές μας προτάσεις”.

Ολόκληρη η ομιλία του Μ. Τρεμόπουλου βρίσκεται ανηρτημένη στο http://www.tremopoulos.eu/files/Trem-KAP-Prasinisma-Larisa-8_7_2011(1).doc

Τετάρτη 6 Ιουλίου 2011

Ο Μ. Τρεμόπουλος στη Λάρισα
Θα μιλήσει για το "πρασίνισμα" της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής


Ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων Μιχάλης Τρεμόπουλος θα επισκεφτεί τη Λάρισα στις 8 Ιουλίου και θα συμμετάσχει σε συζήτηση Φόρουμ Πολιτών για την Κοινή Αγροτική Πολιτική.
Ο Μ. Τρεμόπουλος, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αν. μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και ασφάλειας Τροφίμων, θα μιλήσει για το «πρασίνισμα» της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, κριτικάροντας τις ευρωπαϊκές και ελληνικές πολιτικές και τονίζοντας την ανάγκη μιας πράσινης στροφής σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο, που θα εξασφαλίζει την επιβίωση του πλανήτη, την ποιότητα ζωής και την ευημερία των πολιτών.
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Ιουλίου, στις 18:00, στην αίθουσα "Αριστοτέλης" του ξενοδοχείου Divani Palace, στη Λάρισα. Διοργανώνεται από το Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Δήμου Λάρισας κ.α. και πραγματεύεται το θέμα «Το μέλλον της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης».
Στόχος της ημερίδας είναι η ενημέρωση των πολιτών και των εκπροσώπων φορέων, ιδιαίτερα των αγροτών, καθώς και η ανάπτυξη διαλόγου μαζί τους σχετικά με το μέλλον της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της ΕΕ και τα νέα δεδομένα που προκύπτουν, τόσο από την αναθεώρηση των δημοσιονομικών προοπτικών και το μέλλον του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2013-2017, όσο και από τη δυσμενή οικονομική συγκυρία στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Δευτέρα 4 Ιουλίου 2011

«ΑΛΛΑΓΗ ΦΡΟΥΡΑΣ» ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ

Ανανέωση του 50% της Εκτελεστικής Γραμματείας,  με το θεσμό της εναλλαγής. Νέος εκπρόσωπος Τύπου ο Γιάννης Τσιρώνης, νέος συντονιστής ο Ορέστης Κολοκούρης
Ανανεωμένη σύνθεση έχουν από χθες οι Οικολόγοι Πράσινοι στην Εκτελεστική τους Γραμματεία και στην εκπροσώπησή τους. Τρία από τα έξι μέλη συμπλήρωσαν ήδη δύο χρόνια θητείας, που αποτελούν και το ανώτατο όριο συνεχόμενης παραμονής στις συγκεκριμένες θέσεις. Πρόκειται για τους Ιωάννα Κοντούλη, Γιάννη Παρασκευόπουλο και Μιχάλη Πετράκο, που είχαν πρωτοεκλεγεί στη γραμματεία τον Ιούνιο του 2009 και επανεκλέχθηκαν τον περασμένο Ιούνιο.
Τη θέση τους παίρνουν οι Ορέστης ΚολοκούρηςΒέρα Κορωνάκη και Γιώργος Τσέκος, ενώ αναπληρωματικό μέλος θα είναι η Δήμητρα Λυμπεροπούλου. Από τα μέχρι τώρα τακτικά μέλη,  συνεχίζουν οι Ελεάννα ΙωαννίδουΤάσος Κρομμύδας και Γιάννης Τσιρώνης.
Εκπρόσωπος Τύπου, στη θέση του Γιάννη Παρασκευόπουλου που αποχωρεί με την εναλλαγή, εκλέχθηκε ο Γιάννης Τσιρώνης, χημικός, 53 ετών, μέχρι τώρα συντονιστής της Εκτελεστικής Γραμματείας. Στην άλλη θέση εκπροσώπου Τύπου παραμένει η Ελεάννα Ιωαννίδου.
Στη θέση του συντονιστή της Εκτελεστικής Γραμματείας, παίρνοντας τη σκυτάλη από το Γιάννη Τσιρώνη, αναδείχθηκε ο Ορέστης Κολοκούρης, περιβαλλοντολόγος-γεωγράφος, 30 ετών.
Στην πρώτη του δήλωση ως εκπρόσωπος Τύπου των Οικολόγων Πράσινων, ο Γιάννης Τσιρώνης είπε:  «Με την ανάληψη των καθηκόντων μου, θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Γιάννη Παρασκευόπουλο, για την παρουσία του, που αποτελεί για μένα πρότυπο στην νέα μου θέση. Οι πολίτες έχουν κουραστεί να ακούνε τους εκπροσώπους των κομμάτων , να προσαρμόζουν την πραγματικότητα στις κομματικές τους επιδιώξεις.  Στους Οικολόγους Πράσινους, αντίθετα, προσπαθούμε η στάση μας να προσαρμόζεται στην  κοινωνική πραγματικότητα. Νιώθω λοιπόν πρώτα πολίτης και μετά εκπρόσωπος κόμματος. Στις κρίσιμες ώρες που περνά ο τόπος, ο Τύπος δεν αρκεί να μεταφέρει τις απόψεις των θεσμικών εκπροσώπων στους πολίτες. Πρέπει κυρίως να μεταφέρει την αγωνία των πολιτών προς τα θεσμικά όργανα. Ελπίζω να έχω με όλους τους φορείς του Τύπου, άριστη συνεργασία»
«Η αλλαγή σκυτάλης είναι στο DNAτου Πράσινου κινήματος» τόνισε ο απερχόμενος εκπρόσωπος Τύπου  Γιάννης Παρασκευόπουλος στην αποχαιρετιστήρια δήλωσή του. «Μας θυμίζει ότι είμαστε όλοι μέρος μιας συλλογικής προσπάθειας και ότι οι «μονιμότητες» άλλων πολιτικών χώρων δεν ταιριάζουν σε μας. Στα δύο χρόνια που έμεινα στη γραμματεία και στους 15 μήνες που ήμουν εκπρόσωπος Τύπου, είδα να αλλάζουν τα πάντα γύρω μας και τις απαιτήσεις της κοινωνίας από εμάς να γίνονται πολύ μεγαλύτερες. Παραδίνοντας τη σκυτάλη στο Γιάννη Τσιρώνη, ένα από τα πιο έμπειρα και επικοινωνιακά στελέχη των Οικολόγων Πράσινων, θα ήθελα να του ευχηθώ κάθε επιτυχία,  να ευχαριστήσω όλους για την καλή συνεργασία που είχα μαζί τους και να διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίσω να βοηθάω και από λιγότερο προβεβλημένες θέσεις. Ο πήχης έχει ανέβει πια για όλους μας και, για να πετύχουμε, χρειάζεται να δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας».