Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2015

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2015

22 Προγραμματικές προτάσεις για ένα νέο οικολογικό παραγωγικό πρότυπο και μια πράσινη ευρωπαϊκή πολιτική

22 Προγραμματικές προτάσεις για ένα νέο οικολογικό παραγωγικό πρότυπο και μια πράσινη ευρωπαϊκή πολιτική
Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ δεσμευόμαστε να συνεισφέρουμε με θετικές προτάσεις στη διακυβέρνηση της χώρας.
Το πλαίσιο των πάγιων οικολογικών θέσεων για ένα νέο, εφαρμόσιμο, οικολογικό παραγωγικό μοντέλο για τη χώρα (για ένα πανευρωπαϊκό Green New Deal) είναι η συμφωνία πάνω στην οποία οικοδομήθηκε η εκλογική συμπόρευση με τον ΣΥΡΙΖΑ για μια κυβέρνηση της Αριστεράς, με πράσινο προσανατολισμό.
Οι κύριες κατευθυντήριες γραμμές μας διασφαλίζουν:
• την προστασία των κοινών αγαθών (νερό, αέρας, αιγιαλοί, δάση, υγρότοποι, ελεύθερες αστικές εκτάσεις, πολιτιστική κληρονομιά, υγεία, κ.λπ.), την απρόσκοπτη πρόσβαση σ’ αυτά και τη βιώσιμη παράδοσή τους στις επόμενες γενεές,
• ένα ενεργειακό μοντέλο που θα απομακρύνεται από τη χρήση ορυκτών καυσίμων, τη στήριξη σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την εξοικονόμηση ενέργειας,
• την αναδιάρθρωση του γεωργικού τομέα, με έμφαση στη βιολογική και ποιοτική γεωργία,
• την αλλαγή του τουριστικού μοντέλου (πιο ποιοτικές και εναλλακτικές μορφές, σε άμεση συνέργεια με πολιτικές προστασίας και ανάδειξης του περιβάλλοντος),
• τη στροφή του κατασκευαστικού τομέα προς την ενεργειακή αποδοτικότητα των κατοικιών και τη βιοκλιματική αρχιτεκτονική,
• τη στροφή του εξορυκτικού τομέα προς αποκλειστικά υπόγειες εξορύξεις, υπό αυστηρές προδιαγραφές ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος,
• τη στροφή του τομέα των μεταφορών προς το σιδηρόδρομο,
• τη στροφή της διαχείρισης των απορριμμάτων προς πολιτικές μείωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης,
• τις αλλαγές, που θα αντιμετωπίζουν τη διαφθορά, την αναξιοκρατία και το πελατειακό κράτος,
• τις δομικές μεταρρυθμίσεις (απλή αναλογική, τοπικά δημοψηφίσματα, διαχωρισμός κράτους-εκκλησίας),
• την εφαρμογή πολιτικών στήριξης της κοινωνικής αλληλεγγύης, των μορφών της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας,
• τη χρηστή διαχείριση των δημόσιων αγαθών (δίκτυα ενέργειας, ύδρευσης, μεταφορών),
• την προστασία του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος, ως όρο για την οικονομική εξυγίανση (ολοκλήρωση κτηματολογίου-δασολογίου, χαρτογράφηση αιγιαλών, ολοκλήρωση χωροταξικού σχεδιασμού, ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων ζωνών),
• ένα δίκαιο και μακρόπνοο φορολογικό σύστημα, που θα βάλει τέλος στη φοροδιαφυγή, την παραοικονομία, τις αλλεπάλληλες φορολογικές επιδρομές και θα υποστηρίζει μία στρατηγική αναδιανομής του πλούτου και στροφής της οικονομίας σε βιώσιμη κατεύθυνση,
• την αξιολόγηση των δημόσιων υπηρεσιών και των δημόσιων υπαλλήλων, η οποία στόχο θα έχει τη βελτίωση, την αξιοκρατία και την ολική ποιότητα και όχι το διαχωρισμό τους σε πατρίκιους και πληβείους,
• τον εκδημοκρατισμό και την ολοκλήρωση της Ε.Ε. με ριζικές αλλαγές, που θα εξασφαλίζουν την οικονομική και πολιτική ισονομία όλων των κρατών και θα σταματήσει τη διαρκή εκροή πόρων προς τις ισχυρές οικονομίες σε βάρος των ασθενέστερων, τον επαναπροσδιορισμό της θέσης της Ελλάδας στο γεωπολιτικό χάρτη, στην κατεύθυνση του αλληλοσεβασμού και της ειρηνικής συνύπαρξης με τους γείτονες και την εξασφάλιση της αμοιβαίας δραστικής μείωσης των εξοπλισμών,
• τη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των νησιωτικών περιοχών με αυτές της χερσαίας χώρας,
• την αντιμετώπιση των διεργασιών ερημοποίησης,
• την απόρριψη μεγάλων σχεδίων ιδιωτικοποίησης μέσω της παραχώρησης μεγάλων δημοσίων εκτάσεων για τουριστικές επιχειρήσεις, αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα,
• την προστασία των μικρών και μεγάλων υγροτόπων των νησιών που συνδέονται με την παγκόσμια μετανάστευση των πουλιών,
• την προώθηση πολιτικών για την παράκτια αλιεία,
• τη διασφάλιση για πλήρη ενημέρωση των κατοίκων.
Η αξία μιας πιθανής ευρωπαϊκής "κοκκινο-πράσινης" συνεργασίας για τη μετάβαση από τις πολιτικές της μονόπλευρης λιτότητας, σε πολιτικές αποανάπτυξης περιβαλλοντοκτόνων παραγωγικών διαδικασιών και εισοδηματικής αναδιανομής, που θα αντιμετωπίζει τις αυξανόμενες ανισότητες και την υπερσυγκέντρωση του πλούτου, είναι σήμερα αδήριτη ανάγκη.

Το μέλλον είναι ΤΩΡΑ!

Σκληρή κριτική στην απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου για τα μεταλλαγμένα από τους Ευρωπαίους Πράσινους

Σκληρή κριτική στην απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου για τα μεταλλαγμένα από τους Ευρωπαίους Πράσινους
Διευκολύνεται η διείσδυση των μεταλλαγμένων,  παρόλο που επιμέρους κράτη-μέλη μπορούν να τα αρνηθούν

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε χθες με μεγάλη πλειοψηφία (Λαϊκό Κόμμα, Σοσιαλδημοκράτες και Φιλελεύθεροι) μια συμφωνία για ένα νέο σύστημα για την έγκριση των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) στην ΕΕ. Οι Ευρωπαίοι Πράσινοι καταψήφισαν το νέο καθεστώς, καθώς θα επαναφέρει σε εθνικό επίπεδο τις αποφάσεις σχετικά με την καλλιέργεια ΓΤΟ, αντί να επιβάλλει στην Ε.Ε. τη μεταρρύθμιση της διαδικασία εκτίμησης κινδύνου.

Διεθνείς περιβαλλοντικές οργανώσεις, όπως για παράδειγμα οι "Φίλοι της Γης", καλωσορίζουν τις νέες δυνατότητες που παρέχονται στα κράτη-μέλη για να απαγορεύσουν την καλλιέργεια ΓΤΟ εάν το επιλέξουν. Ωστόσο, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των Πράσινων για την ασφάλεια των τροφίμων, Bart Staes «Αν και στις χώρες που αντιτίθενται στους ΓΤΟ δίνεται το καρότο να αρνηθούν την εφαρμογή αυτών των αδειών, το σύστημα που εγκρίθηκε σήμερα αποτυγχάνει να τους δώσει μια νομικά στεγανή βάση για κάτι τέτοιο. Αυτό είναι μια ψεύτικη λύση».

Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2015

Με ΣΥΡΙΖΑ Στις Εκλογές Οι Οικολόγοι Πράσινοι - Ποιες Είναι Οι Κοινές Προγραμματικές Θέσεις Που Συμφωνήθηκαν


Η Πολιτική Οικολογία συναντά την Ριζοσπαστική Αριστερά - Προγραμματική συμφωνία για ένα νέο οικολογικό παραγωγικό πρότυπο

και μια πράσινη ευρωπαϊκή πολιτική

Ολοκληρώθηκε χθες το έκτακτο Εκλογικό Συνέδριο των Οικολόγων Πράσινων. Με μεγάλη πλειοψηφία των συνέδρων αποφασίστηκε η στήριξη των ψηφοδελτίων του ΣΥΡΙΖΑ και η συμμετοχή μελών τους στα ψηφοδέλτιά του.

Η απόφαση του Συνεδρίου προέκυψε μετά από συζήτηση όλων των προτάσεων συμμετοχής του κόμματος στις επικείμενες εθνικές εκλογές, οι οποίες διαμορφώθηκαν με βάση τις αποφάσεις των περιφερειακών συνδιασκέψεων και μετά από επαφές με άλλα πολιτικά κόμματα και σχηματισμούς.

Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ανταποκρίθηκαν θετικά στο κάλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ για ένα πλατύ μέτωπο συνεργασίας, παίρνοντας θέση στις σημερινές κρίσιμες πολιτικές συνθήκες  που βιώνει η χώρα και δείχνοντας ότι δεν αρνούνται να αναλάβουν πολιτικές ευθύνες για να εφαρμόσουν τις ιδέες τους. Η αποδοχή της πρότασης προέκυψε μετά από κοινή συμφωνία των δύο πλευρών σε πάγιες οικολογικές θέσεις για ένα νέο, εφαρμόσιμο, οικολογικό παραγωγικό μοντέλο για τη χώρα, οι οποίες παρουσιάζονται  παρακάτω.

Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ μέσα από την απόφασή τους αυτή επιχειρούν επίσης να αναδείξουν την  πανευρωπαϊκή διάσταση των ιδεών τους, την κεντρική πρόταση για ένα Green New Deal, και την αξία μιας πιθανής ευρωπαϊκής "κοκκινο-πράσινης" συνεργασίας.

Αναλυτικότερα οι κοινές προγραμματικές θέσεις που συμφωνήθηκαν αφορούν:

ΣΥΡΙΖΑ και Οικολόγοι Πράσινοι μαζί στις εκλογές


Την κοινή τους πορεία με τον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές της
25ης Ιανουαρίου αποφάσισαν οι Οικολόγοι Πράσινοι στο
 έκτακτο εκλογικό συνέδριο τους. Η απόφαση ελήφθη με
μεγάλη πλειοψηφία.
«Οι Οικολόγοι Πράσινοι θα σταθμίσουν τις αντικειμενικές
 δυνατότητες ενδυνάμωσης της φωνής της πολιτικής οικολογίας,
 το κλίμα πόλωσης που επικρατεί στην πολιτική ζωή της χώρας,
 την εκστρατεία φόβου που ενορχηστρώνεται από το απερχόμενο
κυβερνητικό σχήμα Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ, καθώς και το καλπονοθευτικό
εκλογικό σύστημα, το οποίο υφαρπάζει τις ψήφους των Ελλήνων
πολιτών αποκλείοντας τη δημοκρατική έκφραση τους»,
τονιζόταν στην ανακοίνωση του κόμματος προ του συνεδρίου.


Κατά τις εργασίες του συνεδρίου, εξετάστηκαν οι πλήρεις
προτάσεις συμμετοχής του κόμματος στις επικείμενες εθνικές
 εκλογές, οι οποίες διαμορφώθηκαν με βάση τις αποφάσεις
 των περιφερειακών συνδιασκέψεων και μετά τις επαφές
με άλλα πολιτικά κόμματα και σχηματισμούς.

Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2014

Συνάντηση με τον Δήμαρχο Κιλελέρ

Αντιπροσωπεία της Πολιτικής Κίνησης των Οικολόγων Πράσινων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, αποτελούμενη από το Συντονιστή Δεδούση Νικόλαο και τα μέλη του Πανελλαδικού Συμβουλίου, Χλωρό Αστέριο, Κούτσικο Κωνσταντίνο και Κούτσικο Βασίλειο, συναντήθηκαν με το Δήμαρχο Κιλελέρ, κο Αθανάσιο Νασιακόπουλο,

Πέμπτη 24 Ιουλίου 2014

Μετά τη «μικρή» ΔΕΗ, μεγάλη η ανάγκη για τη ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ του ενεργειακού μοντέλου


Κεντρικό διακύβευμα θεωρούν οι Οικολόγοι Πράσινοι τη βιωσιμότητα του ενεργειακού μοντέλου της χώρας για τις επόμενες δεκαετίες, σύμφωνα με απόφαση του Πανελλαδικού τους Συμβουλίου. Τονίζουν, ακόμη, ότι η απόσχιση της «μικρής ΔΕΗ» και η ιδιωτικοποίησή της θα ενισχύσει το λιγνιτικό μοντέλο ηλεκτροπαραγωγής της χώρας.