Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2012

Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2012

Οι Οικολόγοι Πράσινοι Λάρισας συμμετέχουν στην αυριανή 24ωρη απεργίαΌχι στις αδιέξοδες και καταστροφικές πολιτικές,
Ναι στη βιωσιμότητα, την κοινωνική συνοχή και δικαιοσύνη


Η οικονομική πολιτική των μνημονίων επιβάλλεται σαν ένα διαρκές καθεστώς χωρίς καμία προοπτική. Η σαφής αποτυχία τους, η ύφεση και η ανεργία δεν προοιωνίζει προοπτικές, τόσο για την οικονομία, όσο και για την κοινωνία. Αντίστοιχες πολιτικές εφαρμόζονται και στην υπόλοιπη Ευρωζώνη, που πλήττεται από την κρίση, χωρίς να φαίνεται φως στον ορίζοντα. Η χώρα χρειάζεται σχέδιο ανασυγκρότησης και όχι διάλυση της παραγωγικότητας, της κοινωνικής συνοχής και του περιβάλλοντος. Σχέδιο για την αειφορία της οικονομίας, τη βιωσιμότητα της κοινωνίας, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Η ακολουθούμενη πολιτική κινείται σε λάθος και αδιέξοδη κατεύθυνση και προσθέτει αντί να επιλύει προβλήματα.
Στη συγκέντρωση της Πανελλαδικής Απεργίας τα μέλη των ΟΠ συμμετέχουν ενεργά. Στόχος είναι να συνεισφέρουμε έμπρακτα στη διαμόρφωση της λύσης, αφυπνίζοντας τους πολίτες και παροτρύνοντας την ενεργοποίηση τους. Με απογοητευμένη και "ηττημένη" την κοινωνία, διέξοδος δεν υπάρχει...
Το "όχι στις πολιτικές που μας έφεραν εδώ", συνοδεύεται από πολλά "ναι" σε μια άλλη κατεύθυνση.
Με εναλλακτικές προτάσεις και για το σήμερα και για το αύριο, που να ενσωματώνουν καινοτομία και προστιθέμενη αξία, μέσα από συλλογικές προσπάθειες και κοινωνική δικαιοσύνη.

Για την ευημερία της κοινωνίας και όχι των αριθμών.
Σε μια Ευρώπη της λύσης και όχι της κρίσης.

Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2012

Μισές αλήθειες, μικροπολιτικές – συνδικαλιστικές σκοπιμότητες για τον Αχελώο ... μεγάλωσαν γενιές στη Θεσσαλία


Οι Οικολόγοι Πράσινοι Λάρισας τονίζουν ότι για ακόμη μια φορά ορισμένοι θέλουν να ακολουθήσουν και στο νερό το ίδιο καταναλωτικό μοντέλο που είχαμε τόσα χρόνια στην οικονομία μας. Το ελληνικό κράτος δανειζόταν χρήματα και τα μοίραζε απλόχερα, χωρίς να σκέφτεται πως θα αποπληρώσουν οι επόμενες γενεές τα δανεικά. Το ίδιο μοντέλο διαχείρισης προτείνουν και για το νερό στα πλαίσια μικροπολιτικών και συνδικαλιστικών παιχνιδιών στη Θεσσαλία. Αφού εξαντλούμε επιφανειακά και τα μόνιμα υπόγεια αποθέματα νερού της Θεσσαλίας, ζητάμε επιπλέον “δανεικό” νερό από την λεκάνη του Αχελώου (και στο μέλλον δεν ξέρουμε από που αλλού θα ζητήσουμε) χωρίς να σκεφτόμαστε την εξοικονόμηση και τις άλλες εναλλακτικές λύσεις.
Είναι γεγονός ότι υπάρχει ένα οξύτατο υδατικό πρόβλημα στη Θεσσαλική πεδιάδα με επιπτώσεις στους αγρότες. Το πρόβλημα είναι επιλύσιμο, στη βάση όμως μιας άλλης νοοτροπίας που στηρίζεται στην εξοικονόμηση νερού, στην αποτελεσματική διαχείριση της ζήτησης και στην επιστημονικά τεκμηριωμένη αναδιάρθρωση των καλλιεργειών.
Δεν μπορούμε να μιλάμε όμως για εξοικονόμηση νερού όταν υπάρχουν αγνώστου αριθμού παράνομες γεωτρήσεις, όταν παράνομα φράγματα στραγγίζουν τον Πηνειό, όταν αρδευτικά δίκτυα έχουν απώλειες νερού λόγω έλλειψης συντήρησης και παλαιότητας, όταν τον δίκτυο είναι ανοικτό και χωμάτινο. Ας αναλογιστούν οι υπέρμαχοι της εκτροπής πόσο οξύμωρο θα ήταν το νερό που θα ερχόταν, με τεράστιο περιβαλλοντικό και οικονομικό κόστος, από τον Αχελώο να χανόταν στη διαδρομή μέσα στα αρδευτικά δίκτυα λόγω εξάτμισης και διήθησης.
Ένα βασικό ζητούμενο επομένως είναι ο εκσυγχρονισμός και η συντήρηση των αρδευτικών δικτύων. Εξοικονόμηση νερού μπορεί να επιτευχθεί και με μέτρα όπως η εφαρμογή κατάλληλων καλλιεργητικών και αρδευτικών τεχνικών από τους αγρότες, ο έλεγχος της κατανάλωσης νερού από τις γεωτρήσεις, το άμεσο κλείσιμο όλων των παράνομων γεωτρήσεων, η κοστολόγηση της χρήσης του αρδευτικού νερού κ.α.. Επιπλέον μπορεί να γίνει αξιοποίηση του χειμερινού πλεονάσματος νερού.
Εκτιμήσεις σε διάφορες επιστημονικές μελέτες αναφέρονται σε απώλειες έως και 50% του νερού που χρησιμοποιείται σήμερα για άρδευση. Αν δεχτούμε τις εκτιμήσεις του 1995 για 1600 hm3 ετήσια αρδευτική ζήτηση προκύπτει ότι η εξοικονόμηση νερού ενδέχεται να είναι σημαντικότερη από την ίδια την εκτροπή του Αχελώου.
Η αντιμετώπιση του υδατικού ελλείμματος της Θεσσαλίας μπορεί να επιτευχθεί και με την αναδιάρθρωση, ενός ποσοστού τουλάχιστον, των υφιστάμενων καλλιεργειών. Σ’ αυτό συνηγορεί και η σημερινή συνολική εικόνα του αγροτικού τομέα, με τους αγρότες να βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο. Το γεγονός αυτό εκμεταλλεύονται και όσοι χρησιμοποιούν ως άλλοθι τους αγρότες της Θεσσαλίας για να προωθήσουν το έργο της εκτροπής, το οποίο προβάλλουν ως τον από μηχανής θεό που θα λύσει όλα τους τα προβλήματα.
Από πρακτικής άποψης το ζήτημα της αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών δεν είναι καθόλου απλό, απαιτεί χρόνο και κόπο, καθώς οι περισσότεροι αγρότες έχουν προσαρμοστεί τόσο από πλευράς γνώσης, τεχνικών και εμπειρίας, όσο και από πλευράς μηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων σε μια συγκεκριμένη καλλιέργεια. Και φυσικά δεν υπάρχει μόνο μια λύση για όλη τη Θεσσαλία. Πρέπει να συνυπολογιστούν οι ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες ώστε η τελική επιλογή να είναι η ενδεδειγμένη. Η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών θα πρέπει να είναι πιο μακροπρόθεσμη, σε σχέση με την εξοικονόμηση του νερού που μπορεί να ξεκινήσει άμεσα.
Για τη σωστή και αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων απαιτείται ο συντονισμός όλων των αρμόδιων φορέων και προπαντός η συνεργασία τους με τους αγρότες. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αντιμετώπιση του προβλήματος είναι η διαθεσιμότητα αξιόπιστων και επικαιροποιημένων δεδομένων γιατί έτσι θα έχουμε την εφαρμογή σωστών διαχειριστικών μέτρων. Προτείνουμε την εγκατάσταση ενός σύγχρονου δικτύου λήψης υδρομετρικών, μετεωρολογικών και ποιοτικών δεδομένων και τη δημοσίευση τους σε πρωτογενή μορφή σε ειδικό δικτυακό τόπο με ελεύθερη πρόσβαση σε όλους.
Για την εξεύρεση αποτελεσματικών αλλά και ταυτοχρόνως περιβαλλοντικά βιώσιμων λύσεων στο υδατικό πρόβλημα της Θεσσαλίας πιστεύουμε ότι πρέπει να ξεκινήσει ένας δημόσιος διάλογος σε εθνικό αλλά και σε τοπικό επίπεδο, που μέσα από διαδικασίες διαβούλευσης θα καταλήξει σε ένα συνολικό σχέδιο δράσης με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης για τη διαχείριση των υδατικών πόρων και την παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος.

Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2012

Φτάνει ο εμπαιγμός η κοροϊδία και η ταλαιπωρία των άπορων οικογενειώνΟι Οικολόγοι Πράσινοι Λάρισας εκπροσωπούμενοι από το συντονιστή Κώστα Κούτσικο, συναντήθηκαν με τον Δ/ντή της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης κ. Σακελαρίου Βασίλειο και ενημερώθηκαν για θέματα εκπαίδευσης. Στη συνέχεια συζητήθηκαν θέματα αλληλεγγύης για άπορους μαθητές και πιο συγκεκριμένα συζητήθηκε το θέμα της καταβολής εισοδηματικής ενίσχυσης των άπορων οικογενειών, που έχουν μαθητές σε όλες τις βαθμίδες υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
Μετά από την παραπάνω συνάντηση και από διαμαρτυρίες άπορων οικογενειών οι Οικολόγοι Πράσινοι διαπίστωσαν ότι υπάρχει πρόβλημα γιατί δεν μπορούν να πάρουν την εισοδηματική ενίσχυση όλες οι άπορες οικογένειες λόγω της ελάχιστης ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης εισοδήματος.
Οι Οικολόγοι Πράσινοι ερωτούν :
μέχρι πότε κ. Υπουργοί θα βγάζετε και θα υπογράφετε αποφάσεις

Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012

Διοργάνωση ημερίδας
Διοργάνωση ημερίδας των Οικολόγων Πράσινων

με θέμα :


Όχι στο Λιγνίτη – Ενίσχυση μορφών τοπικής οικονομίας


θα γίνει στην Ελασσόνα στις 7/9/12 και ώρα 19:00 μ.μ.

στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου


Εισηγητές :

Τσέκος Γιώργος Συντονιστής Ε.Γ. Των Ο.Π. 19:00
Πασχόπουλος Γιώργιος Δήμαρχος Ελασσόνας 19:20
Ιωαννίδης Λευτέρης Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Κοζάνης, μέλος ΠΣ των ΟΠ 19:40
Θεοχάρης Ζιάγκας καθηγητής Δασολογίας του ΑΠΘ 20:00

Παρεμβάσεις θα γίνουν από το Δίκτυο Περραιβία των Συλλόγων Επαρχίας Ελασσόνας,
και από τοπικούς φορείς που θα παρευρεθούν.

Στις 8-9/9 θα συνεδριάσει στην Ελασσόνα το Πανελλαδικό Συμβούλιο των Οικολόγων Πράσινων.

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2012

Η μηνυτήρια αναφορά των Οικολόγων Πράσινων προς την Εισαγγελία Χίου Επιτέλους να αποδοθούν ευθύνες


Σας κοινοποιούμε τη μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσαν οι Οικολόγοι Πράσινοι στην Εισαγγελία Χίου για την αναζήτηση ποινικών ευθυνών για την καταστρεπτική πυρκαγιά της Χίου.

Μεγάλη η ζημιά για το νησί μας, σε οικολογικό αλλά και οικονομικό επίπεδο. Όλοι όσοι ενεπλάκησαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στη κατάσβεση της φωτιάς ξέρουν ότι υπήρχαν πολλά προβλήματα στην προετοιμασία μας για την αντιμετώπιση ενός τέτοιου φαινομένου.

Επειδή φοβόμαστε ότι για μια ακόμη φορά η γραφειοκρατία των δημοσίων υπηρεσιών δεν πρόκειται να οδηγήσει πουθενά, για να διδαχτούμε από τα λάθη μας και να μην θρηνήσουμε και πάλι τέτοια φαινόμενα στο νησί, αλλά και για να αποδοθούν επιτέλους ευθύνες σε όσους με την εγκληματική τους στάση ή αδιαφορία άφησαν το νησί μας ανυπεράσπιστο, οι Οικολόγοι Πράσινοι καταθέτουμε τη μηνυτήρια αναφορά ζητώντας από την εισαγγελία να ελέγξει την ύπαρξη συγκεκριμένων ποινικών ευθυνών από τους εμπλεκομένους και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση του δικαίου.

Μηνυτήρια Αναφορά

Προς
Εισαγγελία Χίου