Τετάρτη 18 Ιουλίου 2012

Να μην χαρίσουμε το νερό που πίνουμε!


Αποτυχημένες διεθνώς οι ιδιωτικοποιήσεις του νερού
Κοινωνικός έλεγχος στο νερό- Τα Κοινωνικά αγαθά δεν είναι προς Πώληση

Οι Οικολόγοι Πράσινοι τασσόμαστε ανεπιφύλακτα εναντίον της ιδιωτικοποίησης οποιασδήποτε εταιρίας Ύδρευσης της χώρας, δικτύων ύδρευσης, πηγών πόσιμου νερού, ταμιευτήρων ή άλλων τεχνητών ή φυσικών υδάτινων σωμάτων που αποτελούν υδρευτικές, αρδευτικές ή/και ενεργειακές υποδομές.
Συμπαρατασσόμαστε με τους πολίτες και τους συλλογικούς φορείς που αγωνίζονται για να βγουν από τον κατάλογο των προς ιδιωτικοποίηση δημοσίων περιουσιακών στοιχείων το 74% των μετοχών της ΕΥΔΑΠ (Εταιρία ύδρευσης της πρωτεύουσας) και το 40% συν τη διαχείριση της ΕΥΑΘ (εταιρία ύδρευσης της Θεσσαλονίκης) για λόγους αειφορικής διαχείρισης του νερού πρωτίστως, αλλά και κοινωνικής δικαιοσύνης, χρηστής και αποτελεσματικής διοίκησης και αρνητικής διεθνούς εμπειρίας.
Επιπλέον, για εμφανείς λόγους δημοσίου συμφέροντος καμία παραχώρηση ταμιευτήρων και Υδροηλεκτρικών έργων της ΔΕΗ σε ιδιωτικό έλεγχο δεν μπορεί να γίνει λόγω του πολλαπλού τους ρόλου (ενέργεια, ύδρευση, άρδευση).
Αν η ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ πουληθούν, τότε πρέπει να περάσουν υπό κοινωνικό κι όχι ιδιωτικό έλεγχο, στη βάση των προτάσεων της Kίνησης Πολιτών 136 που αγωνίζεται ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του νερού αλλά και δημιουργεί τις προϋποθέσεις και οργανώνει τους πολίτες της Θεσσαλονίκης για να πάρουν στα χέρια τους τη διαχείριση του νερού, αγοράζοντας τις μετοχές της ΕΥΑΘ (χρειάζονται 136 ευρώ ανά υδρόμετρο) επιτυγχάνοντας έτσι τον κοινωνικό έλεγχο στο νερό και την ανάπτυξη μιας δημιουργικής σύμπραξης δημοσίου – κοινωνίας.
Υπενθυμίζουμε ότι στις 3 Ιουλίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε έκθεση [1] σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ και μάλιστα υιοθέτησε προτάσεις του Νίκου Χρυσόγελου ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο όπου διακηρύσσεται ότι «Το νερό είναι αναπαλλοτρίωτο δημόσιο αγαθό απαραίτητο για τη ζωή και δεν πρέπει να είναι πηγή κέρδους, ενώ η πρόσβαση στο νερό αποτελεί ένα θεμελιώδες και πανανθρώπινο δικαίωμα. H βιώσιμη διαχείριση του νερού είναι μια αναγκαιότητα για το περιβάλλον και την υγεία που παίζει σημαντικό και ρυθμιστικό ρόλο στον κύκλο του κλίματος». Οι δυο προαναφερόμενες θέσεις αποτελούν μέρος των συνολικά 17 τροπολογιών από ένα σύνολο 26 που είχε καταθέσει ο Νίκος Χρυσόγελος κι έγιναν δεκτές και ενσωματώθηκαν στην έκθεση [2].
[1] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2012-0192&language=EL&mode=XML
[2] http://www.chrysogelos.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=1112:wfd-2000-60&Itemid=65&lang=en.

Αναλυτικότερα:
Η, υπό συνθήκες πανικού και με όρους χρηματιστηρίου, το οποίο έτσι κι αλλιώς βρίσκεται στο ναδίρ, εκποίηση των βασικών υποδομών ύδρευσης των δύο κύριων πολεοδομικών συγκροτημάτων της χώρας, με τίμημα που ούτε χιλιοστά του δημοσίου χρέους δεν καλύπτει, συνιστά σοβαρή προσβολή του θεμελιώδους ανθρώπινου δικαιώματος (ψήφισμα (AG/10967) της 28-7-2010 του ΟΗΕ) όλων των πολιτών στην πρόσβαση σε ασφαλές και οικονομικά προσιτό, πόσιμο νερό.
Η διεθνής εμπειρία (Χιλή, Βολιβία, Νέα Ζηλανδία, Νότιος Αφρική, Μαρόκο, Βρετανία, Καναδάς, Αργεντινή, Αυστραλία) δείχνει ότι η ιδιωτικοποίηση του πόσιμου νερού οδηγεί ανεξαιρέτως σε πτώση της ασφάλειας και της ποιότητας του, εγκατάλειψη των υποδομών διανομής, πολλαπλασιασμό των τιμών και των νοικοκυριών που υφίστανται διακοπή, τελικά δε, σε κοινωνικές εξεγέρσεις. Ειδικότερα υπογραμμίζουμε τη μακρά σειρά τέτοιων αποτυχιών που βαρύνει την Suez Lyonnaise des Eaux κάτοχο ήδη του 5% της ΕΥΔΑΠ και επίδοξη ιδιοκτήτρια των εταιριών ύδρευσης τω δύο μεγαλύτερων πόλεών μας. Επίσης, η εμπειρία από τις ιδιωτικοποιήσεις πόσιμων υδατικών πόρων έχει ως γενικό χαρακτηριστικό, την οφειλόμενη στην ελλιπή επένδυση στις υποδομές διανομής, αλόγιστη σπατάλη, δηλαδή την εμφανώς μη αειφορική χρήση του νερού, πράγμα που αντίκειται στο πνεύμα της ευρωπαϊκής Οδηγίας Πλαίσιο για τα νερά 2000/60. Σύμφωνα με αυτή, η διαχείριση των υδάτων θα πρέπει να διέπεται από την αρχή της αειφορίας, δηλαδή της προώθησης της βιώσιμης χρήσης του νερού και της δημιουργίας μιας πολιτικής, η οποία σέβεται τα ύδατα και τα προστατεύει από τις οικονομικές δραστηριότητες του ανθρώπου.
Υπογραμμίζουμε την επαναφορά του πόσιμου νερού του Παρισιού (που δεν είναι μπανανία, βέβαια) από την αποτυχημένη ιδιωτική διοίκηση σε δημόσιο έλεγχο και πάλι.

Θεωρούμε απαράδεκτο ότι η ιδιωτικοποίηση των δύο φορέων δρομολογείται χωρίς να έχουν παρουσιαστεί, συζητηθεί και αποφασιστεί οι όροι της Σύμβασης –Πλαισίου για τη διαχείριση του νερού στα δύο μεγάλα αστικά συγκροτήματα της χώρας
Υποστηρίζουμε κάθε προσπάθεια:
για αναβάθμιση της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ, αλλά και για αξιοποίησή τους για την παροχή τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών και τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε ΔΕΥΑ ή Δήμους που έχουν ανάγκες.
για κοινωνικό έλεγχο τόσο στις πολιτικές όσο και στη μετοχική σύνθεση των εταιριών ύδρευσης. Υποστηρίζουμε τις πρωτοβουλίες της Κίνησης Πολιτών «136» που δείχνει έναν άλλο δρόμο για το έλεγχο της κοινωνίας πάνω στις πρώτες ύλες και στις υποδομές που είναι καθοριστικές για την ζωή μας αλλά και στηρίζει μια πολιτική για το νερό που σέβεται τις ανάγκες των ανθρώπινων κοινωνιών και των οικοσυστημάτων.
Συμπερασματικά:
Το πόσιμο νερό και οι πηγές του (φυσικά και τεχνητά υδάτινα σώματα) είναι κοινωνικό και περιβαλλοντικό αγαθό, όχι εμπόρευμα και αντικείμενο κερδοσκοπίας. Οι υδατικοί πόροι πρέπει να καλύπτουν τόσο τις ανθρώπινες ανάγκες όσο και αυτές των οικοσυστημάτων. Ο αγώνας για την διατήρηση του πόσιμου νερού και των πηγών του υπό δημόσιο – κοινωνικό έλεγχο είναι αγώνας για την αειφορία, για ένα βασικό ανθρώπινο δικαίωμα, για την αποτελεσματική διαχείριση των φυσικών πόρων. ΕΙΝΑΙ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΕΡΔΗΘΕΙ.
Καλούμε τα μέλη και τους φίλους των Οικολόγων Πρασίνων σε διαρκή, αγωνιστική ετοιμότητα για την αποτροπή δυσμενών εξελίξεων στο θέμα της ιδιωτικοποίησης ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ, κατά την διάρκεια των επόμενων 50 ημερών.
Καλούμε τους πολίτες να ενισχύσουν τις πρωτοβουλίες για δημιουργία συνεταιρισμών ανά δήμο και δημοτική κοινότητα στη Θεσσαλονίκη και στην Αττική, με βάση την πολύ καλή δουλειά της Κίνησης 136, με στόχο να περάσουν υπό κοινωνικό έλεγχο οι εταιρίες ύδρευσης, δηλαδή αν πουληθούν οι εταιρίες ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ να αγοραστούν από τους κοινωνικούς συνεταιρισμούς προς όφελος των πολιτών και της κοινωνίας

Να μην ιδιωτικοποιηθούν ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ !
Να περάσουν στον έλεγχο κοινωνικών συνεταιρισμών προς όφελος των πολιτών και της κοινωνίας
Θεματική Ομάδα Περιβάλλοντος
Πληροφορίες: Γ. Κανέλλης 6972902750

Δευτέρα 16 Ιουλίου 2012

Να ξεριζώσουμε την ανοχή στις παρανομίες, όχι τα αμπέλια μας!Η απαίτηση του κράτους από αμπελουργούς είτε να εκριζώσουν αμπελώνες είτε να πληρώσουν πρόστιμο 1200 ευρώ ανά στρέμμα, έχει προκαλέσει αναβρασμό στις αμπελουργικές περιοχές της χώρας.
H δικαιολογημένη οργή των αγροτών είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου.
Κάτω από την εξωφρενική αυτή εικόνα κρύβονται οι χρόνιες παθογένειες του αμπελοοινικού τομέα στη χώρα μας με τις διαιωνιζόμενες, με ευθύνη της διοίκησης, άρρωστες καταστάσεις παράνομων φυτεύσεων, που όμως βολεύουν και πλευρές υπεράνω υποψίας, και η έλλειψη μιας συνεπώς εφαρμοζόμενης αμπελοοινικής πολιτικής.

Αναλυτικότερα:
- Η μη εφαρμογή του ευρωπαϊκού κανονισμού 1493 του 99 όσον αφορά την ανοχή (στραβά μάτια) επί χρόνια από το Υπουργείο Αγρ. Ανάπτυξης μη εγκεκριμένων φυτεύσεων, οδήγησε στην επιβολή προστίμου 65 εκ. ευρώ, που με διαπραγματεύσεις έγιναν 21.
- Η συνέχιση της ανοχής δεν είναι δυνατή πλέον, οπότε παίρνονται ωμά και οδυνηρά μέτρα εκριζώσεων και προστίμων στους αγρότες
- Από την άλλη πλευρά οι παράνομες φυτεύσεις παράγουν «μαύρα», μη δηλωμένα σταφύλια, πράγμα που συνεπάγεται φοροδιαφυγή, χαμηλή και μη ελεγχόμενη ποιότητα και αθέμιτη πίεση προς τα κάτω στις τιμές των νόμιμων σταφυλιών. Αυτό (η πίεση στις τιμές) μπορεί να βολεύει ακόμη και «νόμιμες» πλευρές.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι, ξεκινώντας από την θεμελιώδη θέση ότι ο αμπελοοινικός τομέας οφείλει να διατηρηθεί και να ενισχυθεί στην χώρα μας όχι μόνο για λόγους υπαρκτών συγκριτικών ποιοτικών πλεονεκτημάτων, αλλά και συμβολής στο ελληνικό τοπίο, την ιστορία και τον πολιτισμό μας, θεωρούμε αναγκαία:
1. Την καταγραφή με σύγχρονες μεθόδους των αμπελοοινικών εκτάσεων της Ελλάδας, την ολοκλήρωση αλλά και τη συνεπή συντήρηση του αμπελουργικού μητρώου.
2. Την καταγραφή των ισχυόντων δικαιωμάτων φυτεύσεων και την συνεχή και αδιάλειπτη φροντίδα, με αποτελεσματικά μέτρα, όχι μόνο για να μη χάνονται τέτοια δικαιώματα π.χ. λόγω θανάτου δικαιούχων αλλά και να μεταβιβάζονται κατ΄ απόλυτη προτεραιότητα σε νέους αγρότες, ιδιαίτερα νέους άνεργους, άνω των 40, που επιθυμούν να εγκατασταθούν στην ύπαιθρο.
3. Την παύση κάθε ανοχής σε παράνομες (μη δηλούμενες) φυτεύσεις με παράλληλη συστηματική προσπάθεια αξιοποίησης «κοιμωμένων» δικαιωμάτων για νομιμοποίηση, αντί εκρίζωσης, υπαρχόντων αμπελώνων. Σε κάθε περίπτωση, για λόγους που αφορούν και την διατήρηση του εδάφους, καμιά εκρίζωση δεν επιτρέπεται να γίνει σε μικρές εκμεταλλεύσεις και σε ερημωμένες πεζούλες και χέρσα χωράφια σε νησιωτικές και ορεινές μειονεκτικές περιοχές, που δεν προσφέρονται για άλλες καλλιέργειες.
4. Την σταθερή υλοποίηση μιας μακρόπνοης αμπελουργικής πολιτικής με πυλώνες την ποιότητα, την βιολογική παραγωγή, την προτεραιότητα στις ελληνικές ποικιλίες, την πλήρη νομιμότητα καλλιεργειών και προϊόντος, την προώθηση των κρασιών μας με όχημα την ελληνική ιστορία, τον ελληνικό πολιτισμό, το ελληνικό τοπίο.

Η Θεματική ομάδα Γεωργίας

Πληροφορίες: Δ. Παπακωνσταντίνου 6977239066,
Γ. Κανέλλης 6972902750

Δευτέρα 9 Ιουλίου 2012

Προγραμματικές δηλώσεις στην κατεύθυνση της ...πεπατημένης


Περίσσεψαν οι γενικότητες, οι απλουστεύσεις, αλλά και οι ...κορώνες κατά την τριήμερη διαδικασία των προγραμματικών δηλώσεων στο κοινοβούλιο. Η γενικόλογη ομιλία του πρωθυπουργού ουδέποτε εξειδικεύτηκε από τους υπουργούς, ενώ η μνεία για σειρά μεταρρυθμίσεων περιορίστηκε στις ιδιωτικοποιήσεις (ο μεγάλος πρωταγωνιστής στην κυβερνητική λύση για την κρίση), στις εξορύξεις, στα μεγάλα έργα και στα σενάρια για 4,5% πρωτογενή πλεονάσματα του κ. Στουρνάρα!
Η κυβέρνηση φαίνεται να μην έχει σαφή αντίληψη της επιτακτικής ανάγκης για κατάστρωση ενός εναλλακτικού και βιώσιμου σχεδίου που θα αποτελέσει το πρώτο βήμα για την ανάκτηση εμπιστοσύνης από τους πολίτες και τη διεθνή κοινή γνώμη, τις αγορές και τους ξένους εταίρους. 
 Επαναλήφθηκε βέβαια το γνωστό φαινόμενο που συνοδεύει τις προγραμματικές δηλώσεις, ειδικά ύστερα από εκλογικά νωπά αποτελέσματα. Έτσι και η εκπαίδευση θα ...γίνει καλύτερη και η περίθαλψη αρτιότερη και η φτώχεια και η ανέχεια θα καταπολεμηθούν και η φοροδιαφυγή θα κτυπηθεί και η άμυνα της χώρας θα θωρακιστεί, για την ώρα όμως ...άγνωστο πως. Η μόνη ξεκάθαρη κυβερνητική απάντηση είναι η αποποίηση ευθυνών μέσω των ιδιωτικοποιήσεων.
Δυστυχώς και αυτή η κυβέρνηση επιμένει να ακολουθεί την ...πεπατημένη πολιτική. Αυτή τη φορά, σύμφωνα με τις υποσχέσεις της, με ...σχέδιο, βούληση και χρονοδιαγράμματα! Με τις ιδιωτικοποιήσεις προσδοκώνται τα λεφτά (που) υπάρχουν, οι εξορύξεις προδικάζουν το νέο Ελντοράντο, ενώ τα μεγάλα έργα θα μετατρέψουν τη χώρα και προπαντός τα ...φιλέτα της σε Γαλλική Ριβιέρα! Κάθε ομοιότητα με τη Δανία του ...Νότου είναι απλώς συμπτωματική!
Για τη στρεβλή ανάπτυξη πάντως και την οικονομία πάνω σε πήλινα πόδια δεν έγινε κουβέντα. Έτσι ουδείς αναφέρθηκε σε αλλαγή πορείας, μια πολιτική με εντελώς διαφορετικό προσανατολισμό. Μια πολιτική που να άρει αιτίες και στρεβλώσεις  και όχι τα επιφαινόμενα. Γιατί αυτό που καταγράφεται ως αποτέλεσμα είναι συνάρτηση αυτών.
Οι Οικολόγοι Πράσινοι δεν μπορούν να μπουν στην αδιέξοδη λογική και αυτής της κυβέρνησης. Η χώρα χρειάζεται σαφή αλλαγή προσανατολισμού. Με παραγωγική ανασυγκρότηση της υπαίθρου και αποκέντρωση. Με έμφαση στα συλλογικά αγαθά και την ποιότητα ζωής. Με στροφή στην προστιθέμενη αξία της οικονομίας και στα ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες. Με μια άλλη δημόσια διοίκηση προς όφελος της κοινωνίας και όχι της γραφειοκρατίας. Με τους περιβαλλοντικούς πόρους να ενισχύουν τη βιωσιμότητα και την αειφορία και όχι να επιλέγονται ως λεία προς άρμεγμα!
Η διέξοδος θα δοθεί όταν δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις, ώστε η χώρα από ουραγός στις πράσινες λύσεις και στην καινοτομία, αλλάξει επίπεδο. Αν κοιτάξει τις προοπτικές και όχι το εφήμερο. Αν εντάξει την οικονομία στην κοινωνία και όχι σε μια αφηρημένη αριθμητική.


περισσότερες πληροφορίες:

Γρ. Τύπου 2103306301 (εσωτ. 115, 116)
Θανάσης Παπακωνσταντίνου: 6974263565