Τετάρτη 19 Αυγούστου 2009

Πρόγραμμα διανομής φρούτων και λαχανικών στα σχολεία

Προτεραιότητα στα βιολογικά προϊόντα και τις τοπικές παραγωγικές δομές
Η προώθηση της κατανάλωσης φρούτων στα Δημοτικά σχολεία όλης της χώρας, με τη νέα σχολική χρονιά, βάσει του σχετικού Ευρωπαϊκού Κανονισμού, δεν πρέπει να ειδωθεί μόνο σαν μέτρο για την καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας αλλά σαν ευκαιρία για την προώθηση σημαντικών αλλαγών στην ελληνική γεωργία και για τη διαμόρφωση της καταναλωτικής συνείδησης των αυριανών πολιτών.

Organic food

Ως μέτρο πολιτικής παρέμβασης θα μπορούσε να οδηγήσει στην αλλαγή του παραγωγικού προτύπου της ελληνικής γεωργίας, εάν συνδυαζόταν μ’ ένα σύνολο πολιτικών που στοχεύουν στη προώθηση της ποιότητας των ελληνικών προϊόντων, στην ασφάλεια των τροφίμων και στη τοπική ανάπτυξη. Οι στόχοι αυτοί, που θεωρητικά αποτελούν τον κύριο κορμό της πολιτικής του Υπουργείου ΑΑΤ στον αγροτικό τομέα, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», θα μπορούσαν να αποτελέσουν το βασικό κορμό παρέμβασης του συγκεκριμένου μέτρου και να συμβάλλουν στην επίλυση χρόνιων προβλημάτων του αγροτικού τομέα.
Οι Οικολόγοι Πράσινοι επισημαίνουν τους κινδύνους που υπάρχουν για τους μαθητές εάν τα προϊόντα που θα καταναλωθούν δεν καλύπτουν τις προδιαγραφές διατροφικής επάρκειας, οργανοληπτικής ικανότητας και ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων, εφόσον το μέτρο εφαρμοστεί με στόχο:
1. να διοχετευτούν στην αγορά αποκλειστικά οι τόνοι χυμών και κομποστών ροδάκινου και πορτοκαλιού που έχουν μείνει αδιάθετα από τη περσινή παραγωγή, πολιτική που σίγουρα απέχει σημαντικά από τον προσανατολισμό του μέτρου.
2. η προμήθεια να γίνει κεντρικά και όχι ν’ αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης από κάθε σχολείο. Η συγκεντρωτική αυτή λογική για διανομή σε όλη την χώρα των ίδιων προϊόντων, δεν λαμβάνει υπόψη τις περιφερειακές δυνατότητες των διαφόρων περιοχών και δεν ενεργοποιεί τις τοπικές κοινωνίες που θα μπορούσαν να υλοποιήσουν το μέτρο αξιοποιώντας την ποικιλομορφία παραγωγής αλλά και τις τοπικές παραγωγικές δομές (ομάδες - δίκτυα παραγωγών).
Οι Οικολόγοι Πράσινοι επισημαίνουν και προτείνουν:
1. Είναι ευκαιρία με την εφαρμογή του μέτρου να προωθηθεί η ιδέα της βιολογικής γεωργίας, εάν η προμήθεια των προϊόντων γίνει κατά βάση με βιολογικά προϊόντα. Να δοθεί προτεραιότητα στα προϊόντα βιολογικής γεωργίας και να επιλεγούν τουλάχιστον 3-5 σχολεία σε κάθε περιφέρεια όπου θα διανέμονται αποκλειστικά φρούτα βιολογικής καλλιέργειας.
2. Είναι ευκαιρία να ενισχυθούν όλα τα μέτρα αγροτικής πολιτικής που στοχεύουν στη ποιότητα των τροφίμων, στο σεβασμό στο περιβάλλον και στη τοπική παράδοση. Εκτός από την προτεραιότητα που πρέπει να δοθεί στα προϊόντα βιολογικής γεωργίας, η κάλυψη της επιπλέον ζήτησης μπορεί να γίνει με προϊόντα που θα καλύπτουν ορισμένες προδιαγραφές ποιότητας, όπως προϊόντα που προέρχονται από εκμεταλλεύσεις που εφαρμόζουν συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης, που καλύπτουν τις απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής, που είναι προϊόντα ΠΟΠ (Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης) ή ΠΓΕ (Προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης), που αφορούν προϊόντα της «άλλης γεωργίας», με στόχο πάντα η κάλυψη της ζήτησης να γίνεται από τη τοπική παραγωγή.
3. Είναι ευκαιρία να ενισχυθεί η παραγωγική βάση των αγροτικών περιοχών εάν η προμήθεια των προϊόντων γίνει από τη τοπική παραγωγή. Ο έλεγχος και η επιλογή της προμήθειας των προϊόντων να γίνεται αποκλειστικά από τους καταναλωτές, δηλ. τα σχολεία. Επιδίωξη θα πρέπει να είναι η άμεση σύνδεση των παραγωγών με τους συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων και τη διοίκηση των σχολείων προκειμένου να ελέγχεται η ποιότητα των προϊόντων που καταναλώνονται.
4. Είναι ευκαιρία οι μαθητές ν’ αποκτήσουν τα χαρακτηριστικά του ενεργού και ενσυνείδητου καταναλωτή, εάν εκπαιδευτούν βιωματικά στην υγιεινή διατροφή και στον έλεγχο των τροφίμων. Με τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού πακέτου διατροφικής αγωγής των μαθητών που θα περιλαμβάνει τον έλεγχο της ποιότητας των τροφίμων, την οργανοληπτική τους ικανότητα, τη σήμανσή τους και θα ενθαρρύνει τη βιωματική σχέση τους με τη γη, όπως τη δημιουργία σχολικών κήπων. Η ενεργή στάση για τη προστασία του περιβάλλοντος έχει τις ρίζες της στη παιδική ηλικία και στην από πολύ νωρίς μύηση του νέου από ειδικούς στα μυστικά της προστασίας της φύσης.

(άρθρο στην Ελευθερία)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου