Παρασκευή 21 Μαΐου 2010

22 Μαϊου 2010: Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας Σημείο καμπής ή όριο θραύσης για την Βιοποικιλότητα;

2010: χρονιά ορόσημο για την προστασία της βιοποικιλότητας. Αντιθέτως, η έκθεση της BirdLife International «2010-Σημείο καμπής ή όριο θραύσης για την Άγρια Ζωή της Ευρώπης» δημιουργεί έντονο προβληματισμό και ανησυχία. Η έκθεση αξιολογεί παράλληλα την πρόοδο και τις πρακτικές της ΕΕ ως προς την επίτευξη των στόχων για την προστασία της βιοποικιλότητας, αποκαλύπτοντας ότι και τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ δεν έχουν λάβει επαρκή μέτρα.


Ο Ariel Brunner, Επικεφαλής Πολιτικής ΕΕ στο

Ευρωπαϊκό Τμήμα της BirdLife International τονίζει:

«Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Το ερώτημα

είναι: διαθέτουμε τη θέληση και το

κουράγιο να δράσουμε πριν να είναι πολύ αργά;»


Είναι αναγκαίο, λοιπόν, η ΕΕ να αποκτήσει μια νέα και συμπαγή περιβαλλοντική πολιτική, με αυστηρότερη επιβολή της νομοθεσίας, εναρμονίζοντας παράλληλα το στόχο για την βιοποικιλότητα με τομεακές πολιτικές κλειδιά της ΕΕ, όπως η Κοινή Αγροτική Πολιτική και η Κοινή Αλιευτική Πολιτική.

Στην Ελλάδα η κατάσταση δεν αποτελεί εξαίρεση, όπως αποκαλύπτει η ανάλυση των πλέον πρόσφατων στοιχείων της Ορνιθολογικής για τις υποθέσεις παραβίασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας την τελευταία δεκαετία. Από το 2000 η Ορνιθολογική έχει χειριστεί 220 υποθέσεις σε όλη την Ελληνική Επικράτεια οι οποίες αξιολογήθηκαν ως σημαντικές για την υποβάθμιση των πουλιών και των ενδιαιτημάτων τους[1].

Ορισμένα ενδεικτικά συμπεράσματα της ανάλυσης δείχνουν ότι:

  • μετά τους ιδιώτες πρώτοι στην αυθαιρεσία βρίσκονται οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

  • παραπάνω από τις μισές καταγγελίες πολιτών αφορούν τα πιο παραγωγικά και πλούσια οικοσυστήματα: τους υγρότοπους, η βιοποικιλότητα των οποίων υποβαθμίζεται συστηματικά

  • η Αττική έρχεται πρώτη σε αριθμό υποθέσεων (31%) που επηρεάζουν αρνητικά τα πουλιά, καθώς συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό καταγγελιών που αφορούν σε παράνομη αιχμαλωσία και εμπόριο άγριων πουλιών

  • δεύτερη σε καταγγελίες πολιτών έρχεται η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (11%) η οποία συγκεντρώνει το μεγαλύτερο αριθμό υποθέσεων που αφορούν την καταστροφή των βιοτόπων λόγω οικιστικής και εμπορικής ανάπτυξης

Παρά την πρόσφατη επέκταση του δικτύου Natura 2000, με την θεσμοθέτηση 43 νέων Ζωνών Ειδικής Προστασίας για τα πουλιά, η Ελλάδα εξακολουθεί να μην έχει θεσμοθετήση μέτρα διαχείρισης και προστασίας για το δίκτυο των ΖΕΠ.

Ο Ξενοφών Κάππας τονίζει: «Η προστασία της βιοποικιλότητας σημαίνει προστασία της ζωής. Η Ελλάδα, μια από τις πλουσιότερες χώρες σε βιοποικιλότητα δεν έχει πια άλλα περιθώρια για λάθη».


Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας Ορνιθολογικής


[1] Από το 2000 έως το 2008 δεν καταγράφονταν οι τηλεφωνικές καταγγελίες πολιτών τις οποίες η Ορνιθολογική δεν αντιμετώπιζε εγγράφως. Στο συνημμένο γράφημα απεικονίζονται οι κυριότεροι παραβάτες στις υποθέσεις της Ορνιθολογικής, όπως επίσης και οι κυριότεροι βιότοποι για τους οποίους οι πολίτες έχουν καταγγείλει παραβίαση της νομοθεσίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου