Δευτέρα 10 Μαΐου 2010

1ο Παγκόσμιο Συνέδριο για τις Πόλεις και την προσαρμογή τους στη Κλιματική Αλλαγή στη Βόννη 28-30 Μαΐου

To ICLEI (Local Governments for Sustainability) της Βόννης και το Παγκόσμιο Συμβούλιο Δημάρχων για την Κλιματική Αλλαγή θα φιλοξενήσουν από κοινού με το Resilient Cities 2010, το ετήσιο παγκόσμιο φόρουμ για την αστική ανοχή και προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος.
Το συνέδριο θα διεξαχθεί στις 28 - 30 Μαΐου 2010 στη Βόννη της Γερμανίας, μεταξύ της Carbon Expo στην Κολωνία (26-28 Μαΐου) και των συνομιλιών για το κλίμα του ΟΗΕ στη Βόννη (Μάιος 31 - Ιούνιος 11 2010).
Για τις πόλεις που θα συμμετάσχουν είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να ενημερωθούν για τελευταία επιστημονικά νέα σχετικά με προγράμματα για την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος για τις πόλεις και τις αστικές περιοχές.
Το ICLEI ανέπτυξε μια εταιρική σχέση με σημαντικές οργανώσεις για να παρέχει μια παγκόσμια πλατφόρμα για την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών σχετικά με ποικιλία θεμάτων.
Το συνέδριο επίσης αποσκοπεί στον καθορισμό των κατευθύνσεων για τον μελλοντικό προγραμματισμό των επενδύσεων και των αστικών υποδομών. Το συνέδριο θα καταλήξει σε προτάσεις πολιτικής για την καινοτομία.
Σχετικές πληροφορίες στο http://resilient-cities.iclei.org/bonn2010/home/


Το πρόγραμμα του συνεδρίου θα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα :

1. Urban Risk Assessment – Methods and Tools
1.1 Urban risk assessment: vulnerability and adaptive capacity
1.2 Vulnerability mapping using GIS and DEMs
1.3 Community-based approaches: capturing local knowledge
1.4 Managing uncertainty – forecast, prognosis, scenarios

2. Socio-Economic and Institutional Dimensions
2.1 Climate change induced migration and displacement
2.2 Climate change and health
2.3 Climate change and water
2.4 Climate change and food security
2.5 Climate change and the economic basis of cities
2.6 Organizational development to master adaptation
2.7 Legal liability implications of climate change for local governments

3. Strategy, Policy Integration and Mainstreaming
3.1 Methodology and elements of adaptation planning, and location of existing planning and management frameworks
3.2 Strategies: incremental adaptation or leap-frogging to radical solutions
3.3 Linking mitigation and adaptation: Resilient, lowcarbon cities
3.4 Linking climate adaptation to development programming
3.5 Integrating climate change adaptation with disaster risk reduction
3.6 Linking local plans to National Adaptation Programmes of Action (NAPAs)

4. Urban Adaptation Planning and Practice
4.1 Strategic urban planning for resilience and adaptation
4.2 Climate risks as factor in urban sustainability management
4.3 Resource efficiency as factor of resiliency
4.4 Adapting land-use and development
4.5 Adapting buildings and housing areas
4.6 Adapting urban stormwater and sewage systems
4.7 Adapting transportation infrastructure
4.8 Adapting energy supply infrastructure
4.9 Adapting peri-urban agriculture and food supply
4.10 Integrated coastal management to address sea-level rise and flooding
4.11 Emergency management and response

5. Costs and Financing of Urban Climate Change Adaptation
5.1 Costs of non-adaptation and of adaptation
5.2 Financing adaptation at local level
5.3 Critical infrastructure investments and asset management
5.4 Adaptation Fund
5.5 GEF Strategic Priority on Adaptation
6. Technologies for Adaptation of Settlements and Infrastructure
6.1 Landscape and river management technologies
6.2 Urban infrastructure technologies
6.3 Emergency response technologies

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου