Σάββατο 28 Απριλίου 2012

Περιοδεία των Οικολόγων Πράσινων στο Δημαρχείο Ελασσόνας, προτάσεις για τον Όλυμπο

Αντιπροσωπεία των υποψηφίων των Οικολόγων Πράσινων, αποτελούμενη από τους Κώστα Κούτσικο, Κώστα Βουρονίκο, Βασίλη Καραναστάση, Μάρια Πουρνάρα, επισκέφθηκαν το Δημαρχείο Ελασσόνας όπου συναντήθηκαν με τον αντιδήμαρχο Ελασσόνας κ. Τζόγκα Φώτη και το προσωπικό του Δήμου.
Οι υποψήφιοι άκουσαν από τους αρμόδιους τα προβλήματα του Δήμου Ελασσόνας και εξέφρασαν την υποστήριξή τους και ιδιαίτερα στην πρόταση του Δήμου Ελασσόνας για την δημιουργία και τέταρτης ζώνης Οικοανάπτυξης στη περιοχή του Ολύμπου, η οποία ανήκει στο Δίκτυο Φύση 2000.
Οι Οικολόγοι Πράσινοι πιστεύουμε ότι για τον Όλυμπο αλλά και όλες τις προστατευόμενες περιοχές της Εκλογικής Περιφέρειας Λάρισας απαιτείται η θέσπιση και σωστή λειτουργία ενός δικτύου προστατευόμενων φυσικών περιοχών. Πρώτος στόχος του δικτύου είναι η διατήρηση του βιολογικού πλούτου της χώρας με την προώθηση, παράλληλα, προτύπων αρμονικής συνύπαρξης του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον, ώστε η προστασία του να λειτουργήσει με κοινωνικά οφέλη και όχι αποκλείοντας τελικά τις ανθρώπινες δραστηριότητες.
Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ θεωρούμε ότι δεν είναι δυνατό να επιτύχουμε την προστασία και σωστή διαχείριση των περιοχών αυτών χωρίς τους πληθυσμούς με τους οποίους συνδέθηκαν και αλληλεξαρτήθηκαν αυτές εδώ και αιώνες για αυτό και απορρίπτουμε τη λογική που θέλει τις προστατευόμενες περιοχές απαλλαγμένες από ανθρώπους! Για τους ίδιους λόγους επιδιώκουμε να έρθουμε σε επαφή με τις τοπικές κοινότητες και τις συλλογικότητες τους και να εξετάσουμε από κοινού πως μπορούμε να προωθήσουμε ένα διαφορετικό μοντέλο οικονομικής δραστηριότητας και στήριξης της υπαίθρου σε συνδυασμό με την προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος.
Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ θεωρούμε έτσι αναγκαία τη διαμόρφωση σειράς ολοκληρωμένων πολιτικών για:
Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένων διαχειριστικών σχεδίων των περιοχών προστασίας της βιοποικιλότητας της χώρας (Εθνικών Δρυμών, περιοχών δικτύου Natura 2000, Ramsar κ.ά.).
  • Ένταξη των προστατευόμενων περιοχών σε έναν ολοκληρωμένο χωροταξικό σχεδιασμό για όλη τη χώρα, θεσμοθετημένο και δεσμευτικό στην εφαρμογή του.
  • Συντονισμένη διαχείριση με άμεση ολοκλήρωση των οριοθετήσεων και του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου, με συμπλήρωση των ΔΣ των φορέων διαχείρισης, επαρκή φύλαξη και χρηματοδοτικό καθεστώς που δεν θα οδηγεί στην παραμέληση των διαχειριστικών και επιστημονικών λειτουργιών.
  • Ανάπτυξη οικονομικών και άλλων δραστηριοτήτων που θα είναι συμβατές με την προστασία του περιβάλλοντος και θα δώσουν ζωή στις κοινωνίες που ζουν σε προστατευόμενες περιοχές. Εναρμόνιση των πολιτικών για τομείς όπως η γεωργία, η κτηνοτροφία, ο τουρισμός ή οι μεταφορές με τις απαιτήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος.
  • Προτεραιότητα στην προστασία των τοπικών ποικιλιών σπόρων, φυτών και ζώων στο φυσικό τους περιβάλλον. Πολιτικές περιορισμού των συνειδητών ή αθέλητων εισαγωγών από ξενικά είδη χλωρίδας και πανίδας, που υποβαθμίζουν την τοπική βιοποικιλότητα.
  • Πολιτικές διάσωσης των απειλούμενων ειδών, με προτεραιότητα στην προστασία των οικοτόπων τους και στη συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες των αντίστοιχων περιοχών. Μέτρα ουσιαστικής απαγόρευσης του εμπορίου άγριας πανίδας.
  • Παράλληλη προώθηση «πράσινων ζωνών» με γεωργία αποκλειστικά βιολογική, απαγόρευση κυνηγιού, ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, βιώσιμες μεταφορές και ενθάρρυνση οικολογικών μορφών τουρισμού. Οι ζώνες αυτές σχεδιάζονται συμπληρωματικά με προστατευόμενες περιοχές, και λειτουργούν και ως κίνητρο παραμονής των αγροτικών πληθυσμών στην ύπαιθρο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου