Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2009

Ο ρόλος της Ελλάδας στην Κοπεγχάγη

Απο την zougla.gr

Η Ελλάδα, αυτή τη στιγμή παραμένει θεατής στις πολιτικές εξελίξεις και δεν επηρεάζει τη πολιτική στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή. Για το λόγο αυτό η Ελλάδα πρέπει να υποστηρίξει τολμηρές δεσμεύσεις για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρώπη.


Η Ελλάδα πρέπει:

* Να πιέσει για την υιοθέτηση μονομερών στόχων μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 40% έως το 2020 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, αντί για τον αντίστοιχο στόχο 20% που ισχύει σήμερα.

* Να συμμετάσχει σε ένα παγκόσμιο χρηματοδοτικό μηχανισμό για τα αναπτυσσόμενα κράτη κατά € 800 εκατ. ετησίως έως το 2020.

* Να συμμετάσχει σε επίπεδο κορυφής (προσωπική παρουσία πρωθυπουργού) στις διαπραγματεύσεις της Κοπεγχάγης.

Στην Κοπεγχάγη οι κυβερνήσεις πρέπει:

1. Να συμφωνήσουν σε φιλόδοξους στόχους για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

* Για τα αναπτυγμένα κράτη 40% μείωση έως το 2020 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.

* Για τα αναπτυσσόμενα κράτη 15 – 30% μείωση έως το 2020, σε σύγκριση με τις επίσημες προβλέψεις για το ίδιο έτος.

2. Να δεσμευτούν για τερματισμό της αποδάσωσης έως το 2020.

* Η αποδάσωση ευθύνεται για το 20% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου παγκοσμίως, επομένως για να αποτραπούν οι κλιματικές αλλαγές, θα πρέπει να τερματιστεί η αποδάσωση. Αυτό πρέπει να γίνει με σεβασμό στα δικαιώματα των ιθαγενών και της βιοποικιλότητας.


3. Να δεσμεύσουν € 110 δις ετησίως για τη χρηματοδότηση των αναπτυσσόμενων κρατών.

* Μέχρι σήμερα, τα αναπτυγμένα κράτη έχουν προκαλέσει το 80% των εκπομπών αερίων που καταστρέφουν το κλίμα. Οι χώρες του δυτικού κόσμου έχουν πλουτίσει από τη βιομηχανοποίηση και την καταστροφή του περιβάλλοντος. Οι επιπτώσεις όμως των κλιματικών αλλαγών θα πλήξουν τα αναπτυσσόμενα κράτη πολύ περισσότερο από τα αναπτυγμένα και έχουμε την ηθική υποχρέωση να τα βοηθήσουμε να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.

Η οικονομική ενίσχυση από τα αναπτυγμένα κράτη θα βοηθήσει τα αναπτυσσόμενα:

* Να τερματίσουν την αποδάσωση

* Να χρηματοδοτήσουν δράσεις προσαρμογής στις επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών

* Να επενδύσουν σε τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον, για να αντισταθμίσουν την εξάρτηση των αναπτυγμένων κρατών από τα ορυκτά καύσιμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου