Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 2013

Ξανά προβλήματα με πλημμύρες έξω από τον ταμιευτήρα της Κάρλας
Το νερό είναι ένα από τα σημαντικότερα αγαθά που η παγκόσμια κοινότητα προσπαθεί να το προστατεύσει ποιοτικά και ποσοτικά. Στη περιοχή μας όμως έχουμε το παράδοξο γεγονός να μην μας φθάνει το καλοκαίρι ενώ το χειμώνα να μην ξέρουμε τι να το κάνουμε.
Μετά από την πρόσφατη πλημμύρα στη περιοχή του Καλαμακίου, αντιπροσωπεία των Οικολόγων Πράσινων Λάρισας αποτελούμενη από τον Οργανωτικό υπεύθυνο Τηλέμαχο Σπασίδη και τον Συντονιστή της ΠΚ Λάρισας Κώστα Κούτσικο επισκέφθηκαν την ευρύτερη περιοχή. Κατά την επίσκεψη διαπιστώθηκε ότι, για άλλη μια ακόμη φορά, έχουν πλημμυρίσει χιλιάδες στρέμματα στη περιοχή του Καλαμακίου. Στη γέφυρα κοντά στο Καλαμάκι, όπου την προηγούμενη χρονιά είχε κατασκευασθεί οχετός για να περνούν τα νερά του Καλαμακίου κάτω από την Σ3, διαπιστώθηκε ότι το ανάχωμα λόγω μη καλής συμπίεσης του εδάφους είχε σπάσει με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν τα χωράφια κάτω από το Καλαμάκι. Ο αγρότες της περιοχής για ακόμη μια χρόνια θα έχουν προβλήματα στην καλλιέργεια των χωραφιών τους λόγω των πλημμυρών από κατασκευαστικά προβλήματα καθώς και από την μη ολοκλήρωση του έργου της Κάρλας.
Από την επίσκεψη στη περιοχή προκύπτουν ερωτήματα για την ποιότητα κατασκευής των έργων, καθώς και για την δυνατότητα σωστής λειτουργίας του έργου για την έγκαιρη απομάκρυνση ή ταμίευση του νερού.
Από τα προηγούμενα βλέπουμε ότι ένα έργο για το οποίο ο ελληνικός λαός έδωσε εκατομμύρια αντί να λύσει προβλήματα μέχρι τώρα δημιουργεί προβλήματα. Αντί να γεμίζει νερό ο ταμιευτήρας πλημμυρίζουν οι γύρω περιοχές. Το νερό έρχεται μέχρι τώρα με πολλαπλές αντλήσεις χωρίς να γεμίζει ο ταμιευτήρας. Σημαντικές ποσότητες του νερού φεύγουν προς τον Παγασητικό κόλπο.
Οι Οικολόγοι Πράσινοι πιστεύουν ότι η Περιοχή της Λάρισας υφίσταται σήμερα τις συνέπειες μιας μακροχρόνιας λανθασμένης και εχθρικής προς το περιβάλλον πολιτικής και η διαχείριση των νερών θα πρέπει να γίνεται κάτω από ένα ενιαίο φορέα διαχείρισης με την αρχή της βιώσιμης διαχείρισης. Η πλήρης ανάκαμψη του υδατικού δυναμικού προϋποθέτει συνδυασμό μέτρων με βάση τις αρχές της αειφορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και ισχυρή πολιτική βούληση.
Για την αντιμετώπιση των άμεσων προβλημάτων θα πρέπει να αναλάβει ένας φορέας τον συντονισμό των αρμοδίων φορέων κατασκευής των έργων, των φορέων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται στους οικισμούς και τις αγροτικές εκτάσεις καθώς και των φορέων αντιμετώπισης των προβλημάτων που δημιουργούνται στο φυσικό περιβάλλον. Σε επόμενο στάδιο, το οποίο πρέπει να είναι σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να δημιουργηθεί φορέας διαχείρισης των υδάτων της λεκάνης απορροής της Κάρλας όπου θα συμμετέχουν όλοι οι χρήστες του νερού και οι φορείς κατασκευής και λειτουργίας του έργου. Ο φορέας διαχείρισης των υδάτων της Κάρλας θα είναι ένα πιλοτικό πρόγραμμα για τον φορέα διαχείρισης των υδάτων της Λεκάνης απορροής του Πηνειού που υπάρχει ανάγκη να γίνει στο μέλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου